Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.11.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
275 826 € 32 150 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
56 435€ 32 150€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
38 930€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
180 461€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
274 743 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
58 775€
11
C.
Služby
19 814€
12
D.
Osobné náklady
7 803€
13
E.
Dane a poplatky
5 564€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 555€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
181 232€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 083 € 32 150 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
16 776 € 32 150 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
161 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
149€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-161 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
922 € 32 150 €
36
P.
Daň z príjmov
265€ 4 823€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
657 € 27 327 € 0 €