Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.11.2018
31.12.2018
01.11.2017
31.12.2017
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 900€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
107 501 € 3 200 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 900€ 3 200€
07
V.
Aktivácia
95 601€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
175 944 € 2 888 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
48 491€
14
D.
Služby
74 238€ 2 888€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
45 030 €
16
E.1.
Mzdové náklady
33 126€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 479€
19
E.4.
Sociálne náklady
425€
20
F.
Dane a poplatky
382€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 776€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 776€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 027€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-68 443 € 312 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
-15 228 € 312 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 730 € 8 €
52
O.
Kurzové straty
25€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 705€ 8€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 730 € -8 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-70 173 € 304 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
101 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
101€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-70 173 € 203 €