Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Horizont Invest s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.12.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €