Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CONCEPT CLINIC MEDICAL s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.12.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
869 415 € 512 532 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
12 187€ 9 613€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
845 218€ 502 919€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 010€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
835 257 € 673 489 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 929€ 2 314€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
191 287€ 138 791€
11
C.
Služby
363 991€ 347 772€
12
D.
Osobné náklady
265 991€ 179 443€
13
E.
Dane a poplatky
223€ 255€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 836€ 4 914€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
34 158 € -160 957 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
293 198 € 23 655 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 287 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2 287€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 526 € 1 764 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 102€
32
N.
Kurzové straty
6€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 424€ 1 758€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 239 € -1 763 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
31 919 € -162 720 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
31 919 € -162 720 €