Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
970€ 5 239€ 236€ 126€ 980€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 396€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 396€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
970€ 5 239€ 236€ 126€ 584€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
32€ 0€ 44€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
938€ 5 239€ 236€ 126€ 540€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
970€ 5 239€ 236€ 126€ 980€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-430€ 4 939€ -114€ -5 324€ -26 920€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
4 939€ -114€ -5 324€ -26 920€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-5 369€ 5 053€ 5 210€ 21 597€ -26 920€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 400€ 300€ 350€ 5 449€ 27 900€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
1 400€ 300€ 300€ 300€ 600€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 400€ 300€ 300€ 300€ 600€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
0€ 50€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
0€ 50€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 5 149€ 27 300€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 5 149€ 27 300€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
970€ 5 239€ 236€ 126€ 980€