Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
382 960 € 604 923 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
170 969 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
170 969 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
148 311€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
22 658€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
211 991 € 604 923 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
50 330 €
039
B.I.5
Tovar
50 330€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
159 660 € 576 390 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
158 579 € 576 390 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
158 579€ 576 390€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 081€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 001 € 28 533 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 144€ 26 659€
073
B.V.2.
Účty v bankách
857€ 1 874€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
382 960 € 604 923 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
204 472 € 2 465 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
190 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
9 472 € -2 535 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
178 488 € 602 458 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
141 838 € 41 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
120€ 41€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
141 718€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
36 650 € 601 417 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
29 060 € 597 243 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
29 060€ 597 243€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 190€ 2 336€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
973€ 901€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
817€ 758€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 610€ 179€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 000€