Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.03.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
38 506 € 23 509 € 72 748 € 20 610 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
15 406€ 12 240€ 49 280€ 20 610€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 100€ 11 269€ 23 468€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
32 930 € 21 762 € 60 129 € 18 250 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
240€ 1 287€ 33€ 84€
11
C.
Služby
29 051€ 16 841€ 55 892€ 15 893€
12
D.
Osobné náklady
3 635€ 3 634€ 3 629€ 2 118€
13
E.
Dane a poplatky
288€ 26€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4€ 287€ 129€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 576 € 1 747 € 12 619 € 2 360 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-13 885 € -5 888 € -6 645 € 4 633 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
60 € 70 € 90 € 104 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
60€ 70€ 90€ 104€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-60 € -70 € -90 € -104 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
5 516 € 1 677 € 12 529 € 2 256 €
36
P.
Daň z príjmov
828€ 345€ 2 092€ 511€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
4 688 € 1 332 € 10 437 € 1 745 €