Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia PSK pre podporu rodiny

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
118 981€ 13 424€ 24 371€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
23€ 0€ 0€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
23€ 0€ 0€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
118 958€ 13 424€ 24 371€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
118 958€ 13 424€ 24 371€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
118 981€ 13 424€ 24 371€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
118 981€ 8 667€ 8 667€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
118 981€ 8 667€ 8 667€
063
 
Základné imanie (411)
6 638€ 6 638€ 6 638€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
112 343€ 2 029€ 2 029€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
0€ 4 758€ 15 704€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
0€ 4 758€ 15 704€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
118 981€ 13 424€ 24 371€