Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOYCE s. r. o.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.05.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
72 153 € 55 466 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
72 152€ 55 200€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 266€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
51 328 € 40 356 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 998€ 4 151€
11
C.
Služby
30 129€ 22 989€
12
D.
Osobné náklady
12 401€ 8 008€
13
E.
Dane a poplatky
336€ 300€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 792€ 3 476€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
672€ 1 432€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
20 825 € 15 110 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
38 025 € 28 060 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
669 € 736 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
482€ 573€
32
N.
Kurzové straty
59€ 28€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
128€ 135€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-668 € -736 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
20 157 € 14 374 €
36
P.
Daň z príjmov
4 480€ 2 242€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
15 677 € 12 132 €