Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
626 320 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
626 300 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
626 300 €
012
A.II.1
Pozemky
626 300€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
3 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
17 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
17€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
626 320 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
626 250 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
626 300 €
082
A.I.1
Základné imanie
626 300€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
21€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-71 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
70 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
70 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
70€