Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Planar, s. r. o.

Spoločnosť Planar, s. r. o. bola založená 11. júna 2019 jedným spoločníkom (Ing. Karol Rožánek) so základným imaním 5000 EUR.

  • IČO 52358232
  • Sídlo Planar, s. r. o.
    Hlinská 2590/18 010 01 Žilina
  • Dátum vzniku utorok, 11. júna 2019 nová firma
  • Zápis Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.72533/L
Osoba Funkcia
Hlinská 2590/18, 010 01 Žilina
Konateľ
Osoba Podiel
Hlinská 2590/18, 010 01 Žilina
5 000 €
(100%)
Konanie menom spoločnosti [od 11.6.2019]
Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety podnikania
Názov Vznik
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11.6.2019
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
11.6.2019
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
11.6.2019
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
11.6.2019
Prenájom hnuteľných vecí
11.6.2019
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11.6.2019
Výkon činnosti autorizovaného architekta podľa §4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: a) vykonávanie prípravnej podprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b)vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.
11.6.2019