Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rent - Lux, s. r. o.

2019
01.06.2019
31.12.2019
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
85 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
80 000 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
80 000 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
80 000€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
5 000 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
85 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
80 000 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
80 000 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
80 000€