Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.10.2019
31.12.2019
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
2 996 010 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 341 654€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 653 712€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
641€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
2 542 702 € 2 371 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 321 206€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 275€ 641€
11
C.
Služby
346 196€ 1 698€
12
D.
Osobné náklady
526 583€
13
E.
Dane a poplatky
27 605€ 32€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
299 856€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 981€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
453 308 € -2 371 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
1 308 689 € -2 339 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
17 290 € 34 €
31
M.
Nákladové úroky
16 678€
32
N.
Kurzové straty
11€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
601€ 34€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-17 290 € -34 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
436 018 € -2 405 €
36
P.
Daň z príjmov
108 451€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
327 567 € -2 405 €