Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019
01.09.2019
31.12.2019
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
7 997 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
7 997 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
7 997 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
7 997€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
7 997 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
4 997 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-3 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
3 000 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
3 000 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
3 000€