Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
18 435 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 615 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
3 034 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
3 031 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
3 031€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
12 581 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
12 581€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
2 820 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 820€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
18 435 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 142 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
15 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
142 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 293 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
5 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
2 830 €
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 500€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 012€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
318€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
458 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
458€