Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť rolencikova s.r.o. bola založená 18. januára 2020 jedným spoločníkom (Ing. arch. Gabriela Rolenčíková) so základným imaním 5000 EUR.

 • IČO 52865304
 • Sídlo rolencikova s.r.o.
  Blavská 46/1 919 03 Jaslovské Bohunice
 • Deň zápisu do ORSR sobota, 18. januára 2020
 • Právna forma Spol. s r. o.
 • Druh vlastníctva Súkromné tuzemské
 • SK NACE podľa Štatistického úradu SR:
  71110 Architektonické činnosti
 • Počet zamestnancov 2020: nezistený (Zdroj: štatistický úrad)
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45973/T
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  5 000 € / splatené 5 000 €
Osoba Funkcia
Blavská 46/1, 919 03 Jaslovské Bohunice
Konateľ
Osoba Podiel
Blavská 46/1, 919 03 Jaslovské Bohunice
5 000 €
(100%)
Konanie menom spoločnosti [od 18.1.2020]
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne
Predmety podnikania
Názov Vznik
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
18.1.2020
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
18.1.2020
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
18.1.2020
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
18.1.2020
Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
18.1.2020
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
18.1.2020
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
18.1.2020
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
18.1.2020
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
18.1.2020
Administratívne služby
18.1.2020
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
18.1.2020
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
18.1.2020
Činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
18.1.2020