Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

The Knitting Company s. r. o.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
72 717 € 94 544 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
70 974€ 94 424€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 068€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
675€ 120€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
76 653 € 67 613 € 588 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
50 087€ 61 518€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
8 502€ 887€ 23€
11
C.
Služby
15 602€ 5 196€ 532€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
1 220€ 12€ 33€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 042€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
200€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-3 936 € 26 931 € -588 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-2 149 € 26 823 € -555 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
142 € 68 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
5€ 6€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
137€ 62€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-142 € -68 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-4 078 € 26 863 € -588 €
36
P.
Daň z príjmov
5 641€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-4 078 € 21 222 € -588 €