Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020
01.01.2021
31.12.2021
01.07.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
5 775 € 5 300 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
5 775 € 5 300 €
015
B.I.
Zásoby
501€ 258€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
263 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
263€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 011 € 5 042 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 011€ 5 042€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
5 775 € 5 300 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 308 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
308 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
467 € 300 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
467 € 300 €
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
58€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
160€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
249€ 300€