Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HLAS - sociálna demokracia

2020
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
106 920€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
12 400€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
12 400€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
94 520€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
1 312€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
93 209€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
6 326€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
6 326€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
113 247€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
82 616€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
82 616€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
30 631€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
2 000€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
2 000€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
28 631€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
28 631€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
113 247€