Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
104 689 € 91 772 € 11 044 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
36 346 € 21 686 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
36 346 € 21 686 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 346€ 21 686€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
58 142 € 46 414 € 11 044 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
20 164 € 13 083 €
035
B.I.1
Materiál
17 249€ 13 028€
039
B.I.5
Tovar
2 915€ 55€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
13 126 € 19 171 € 2 854 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 954 € 19 131 € 2 854 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 954€ 19 131€ 2 854€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 172€ 40€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
24 852 € 14 160 € 8 190 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 531€ 824€ 4 389€
073
B.V.2.
Účty v bankách
22 321€ 13 336€ 3 801€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 201 € 23 672 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
368€ 386€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 833€ 23 286€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
104 689 € 91 772 € 11 044 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
43 200 € 45 145 € 5 032 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
48 002€ 41 000€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
32 € 32 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
32€ 32€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-887 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-887€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-8 947 € -887 € 32 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
61 489 € 46 627 € 6 012 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
762 € 483 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
762€ 483€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
60 727 € 46 144 € 6 012 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
28 663 € 20 317 € 3 520 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
28 663€ 20 317€ 3 520€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 576€ 2 240€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 148€ 8 635€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 956€ 4 755€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 017€ 1 123€ 252€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 367€ 11 314€