Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
302 473€ 205 179€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
415 755 € 315 410 € 4 856 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 101€ 4 678€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
208 013€ 126 257€ 4 856€
05
III.
Tržby z predaja služieb
59 359€ 74 243€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
113 282€ 110 232€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
422 607 € 314 942 € 4 775 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 135€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
141 632€ 103 708€ 4 461€
14
D.
Služby
58 936€ 32 345€ 314€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
204 621 € 173 648 €
16
E.1.
Mzdové náklady
151 283€ 127 518€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
44 345€ 38 658€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 993€ 7 472€
20
F.
Dane a poplatky
863€ 704€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 577€ 4 124€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 577€ 4 124€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 843€ 413€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-6 852 € 468 € 81 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
95 770 € 69 125 € 81 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
124 € 145 €
42
XII.
Kurzové zisky
124€ 145€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 219 € 1 167 € 44 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
326 € 260 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
326€ 260€
52
O.
Kurzové straty
140€ 24€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 753€ 883€ 44€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 095 € -1 022 € -44 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-8 947 € -554 € 37 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
333 € 5 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
333€ 5€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-8 947 € -887 € 32 €