Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cartel Cars, s. r. o.

2023 2022 2021 2020
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
25 793 € 54 066 € 129 788 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
25 685€ 53 607€ 129 162€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
626€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
108€ 459€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
30 623 € 57 489 € 131 882 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25 321€ 52 143€ 124 775€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11
C.
Služby
1 455€ 1 573€ 3 840€
12
D.
Osobné náklady
3 803€ 3 773€ 3 126€
13
E.
Dane a poplatky
141€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
44€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-4 830 € -3 423 € -2 094 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-1 091 € -109 € 1 173 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
12 € 3 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
12€ 3€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
50 € 34 € 36 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
48€ 34€ 36€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-38 € -34 € -33 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-4 868 € -3 457 € -2 127 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-4 868 € -3 457 € -2 127 € 0 €