Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.05.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
497 450 € 500 000 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
497 450 € 500 000 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
497 450 € 500 000 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
497 450€ 500 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
497 450 € 500 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
496 802 € 500 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
500 000 € 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 500 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-3 198 € 0 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
648 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
648 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
648 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
648€