Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
26 618 € 10 611 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
13 892€ 10 611€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 694€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 032€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
25 254 € 7 767 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 208€
11
C.
Služby
701€ 5 503€
12
D.
Osobné náklady
21 884€
13
E.
Dane a poplatky
31€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 56€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 638€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 364 € 2 844 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
13 191 € 2 900 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
76 € 27 €
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
76€ 27€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-76 € -27 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 288 € 2 817 €
36
P.
Daň z príjmov
193€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 095 € 2 817 €