Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Vydrany 613

2023 2022
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
9 010€ 48€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
9 010€ 48€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
9 010€ 48€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
9 010€ 48€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
9 010€ 48€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
9 010€ 48€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
160€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
160€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
7€ 48€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7€ 48€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
8 844€
163
12.
Zamestnanci (331)
5 333€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
3 016€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
495€