Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X005946
17.10.2017
Dražba 12.10.2017 Predmet dražby pozostáva z majetkovej podstaty zapísanej na LV č. 673, k.ú. Veľké Uherce, obec Veľké Uherce, okres Partizánske:
2017-X005945
17.10.2017
Dražba 11.10.2017 Stavebný pozemok parcela registra „C“ č. 257/17
2017-X005944
17.10.2017
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 2.11.2017 Rodinný dom so súpisným číslom 401 s príslušenstvom postavený na parc. registra „C“ č. 100/1, kat. územie Udavské v obci Udavské. Bratislava Bratislavský
2017-X005943
17.10.2017
VRM finance, s.r.o.
48296015
Dražba 8.11.2017 Jedná sa o nepodpivničený prízemný rodinný dom pravdepodobne z roku 1915 (podľa vyjadrenia obce má dom 100 rokov)s predpokladanou celkovou živ… Prievidza Trenčianský
2017-X005942
17.10.2017
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
35799200
Dražba 6.11.2017 Rod. dom súp. č. 465 na parc.č. 5273/1 Bratislava Bratislavský
2017-X005941
17.10.2017
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca úpadcu Ing. Jozef Kollár, nar. 14.03.1971, bytom Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša - Hámre
50263633
Dražba 13.11.2017 Rodinný dom súp.č. 384 na parc.č. 3979/23, k.ú. Pliešovce Bratislava Bratislavský
2017-X005940
17.10.2017
Marcela Šujanová Súdny exekútor 23.11.2017 na mieste samom, po telefonickom dohovore na č.t. 042/4321338 Považská Bystrica Trenčianský
2017-X005939
17.10.2017
Eva Falisová Súdny exekútor 27.11.2017 Ul.Dunajská 2, Bratislava, byt č.5 na 2.posch. Bratislava Bratislavský
2017-X005903
16.10.2017
Dražba 10.10.2017
2017-X005902
16.10.2017
Dražba 10.10.2017
2017-X005901
16.10.2017
Dražba 10.10.2017
2017-X005900
16.10.2017
Dražba 11.10.2017 Dom sa nachádza v centrálnej obytnej časti na ul. Kvetná 56 v obci Svätuše, okres Trebišov. Dom je prístupný po spevnenej miestnej komunikácii…
2017-X005899
16.10.2017
EUROPÔŽIČKA s.r.o.
36588504
Dražba 27.10.2017 Ohodnocovaný byt č. 90 sa nachádza v polyfunkčnom bytovom dome na Ul. Obchodná č.s. 252 v intraviláne mesta Strážske, v jeho centrálnej časti,… Košice Košický
2017-X005898
16.10.2017
EUROPÔŽIČKA s.r.o.
36588504
Dražba 27.10.2017 Ohodnocovaný byt č. 85 sa nachádza v polyfunkčnom bytovom dome na Ul. Obchodnej č.s. 252 v intraviláne mesta Strážske, v jeho centrálnej časti… Košice Košický
2017-X005897
16.10.2017
EUROPÔŽIČKA s.r.o.
36588504
Dražba 27.10.2017 Ohodnocovaný byt č. 80 sa nachádza v polyfunkčnom bytovom dome na Ul. Obchodná č.s. 252 v intraviláne mesta Strážske, v jeho centrálnej časti,… Košice Košický
2017-X005896
16.10.2017
EUROPÔŽIČKA s.r.o.
36588504
Dražba 27.10.2017 Ohodnocovaný byt č. 75 sa nachádza v polyfunkčnom bytovom dome na Ul. Obchodnej č.s. 252 v intraviláne mesta Strážske, v jeho centrálnej časti… Košice Košický
2017-X005895
16.10.2017
Prvá stavebná sporiteľňa a. s.
31335004
Dražba 13.11.2017 Rodinný dom Bratislava Bratislavský
2017-X005894
16.10.2017
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
Dražba 31.10.2017 Predmet dražby s pracovným označením A – nehnuteľné veci: Bratislava Bratislavský
2017-X005893
16.10.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 16.10.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X005892
16.10.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 30.10.2017 Bratislava Bratislavský