Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X003704
26.6.2017
Pavol Holík Súdny exekútor 27.7.2017 Berehovská 17, Trebišov Bratislava Bratislavský
2017-X003703
26.6.2017
Jozef Karas Súdny exekútor 31.7.2017 vpriestoroch nehnuteľnosti - bytu, Ulič č. 67 Humenné Prešovský
2017-X003702
26.6.2017
Michal Brožina Súdny exekútor 31.7.2017 Kuková Svidník Prešovský
2017-X003733
26.6.2017
Dražba 20.6.2017 Rodinný dom so súp. číslom 716 na parcele č. 4946 vo fáze prestavby
2017-X003732
26.6.2017
Dražba 21.6.2017 Spoluvlastnícky podiel
2017-X003731
26.6.2017
Dražba 19.6.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 37
2017-X003730
26.6.2017
Dražba 20.6.2017 Záhradná chata súp.č. 35 na parc.č. 505/4, Osiková ul. č. 35, Košice- Vyšné Opátske
2017-X003729
26.6.2017
Dražba 20.6.2017 Popis rozostavaných rodinných domov
2017-X003728
26.6.2017
Dražba 19.6.2017 Popis pozemku
2017-X003727
26.6.2017
Dražba 19.6.2017 Popis pozemkov
2017-X003726
26.6.2017
Dražba 20.6.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 345
2017-X003725
26.6.2017
Dražba 20.6.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 142
2017-X003724
26.6.2017
Dražba 21.6.2017 Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č…
2017-X003723
26.6.2017
Dražba 20.6.2017 Jedná sa o samostatne stojaci RD na mierne svahovitom pozemku, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri vedľajšej miest…
2017-X003722
26.6.2017
Dražba 20.6.2017 Oceňovaný dvojpodlažný byt zrealizovaný stavebnými úpravami z dvoch samostatných bytov :
2017-X003721
26.6.2017
Dražba 20.6.2017 Jedná sa o nehnuteľnosť - dvojpodlažný rodinný dom v individuálnej zástavbe v obci Výrava, katastrálne územie Výrava, okres Medzilaborce. Rodi…
2017-X003720
26.6.2017
Dražba 21.6.2017 Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č…
2017-X003719
26.6.2017
Dražba 19.6.2017 Oceňovaný byt č. 2 sa nachádza na prízemí (I.NP) v obytnom dome s.č. 1357 na ulici E.B.Lukáča v meste Komárno.
2017-X003718
26.6.2017
Dražba 21.6.2017 Stavba rekreačného zariadenia sa nachádza v obci Staré Hory, v samostatnej časti Dolný Jelenec, okres Banská Bystrica. Okolitá zástavba sú rod…
2017-X003717
26.6.2017
Dražba 21.6.2017 Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatne…