Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2018-X000261
16.1.2018
Dražba 10.1.2018 Rodinný dom sú. č. 245
2018-X000260
16.1.2018
Dražba 11.1.2018 Rodinný dom, s.č. 322 na parc.č. 895/2, k.ú. Dolný Hričov
2018-X000259
16.1.2018
Dražba 10.1.2018 Rodinný dom s. č. 309, Heľpa – Ulica Furtačka
2018-X000258
16.1.2018
Dražba 10.1.2018 Rodinný dom s. č. 183, Rumince, okres Rimavská Sobota
2018-X000257
16.1.2018
Dražba 10.1.2018 BYT č. 15 a BYT č. 16 v bytovom dome súp. č. 749
2018-X000256
16.1.2018
Dražba 10.1.2018 Byt č. 62 na 3. poschodí bytového domu 187b.j.bl.C Malohont 1532 v Rimavskej Sobote
2018-X000255
16.1.2018
Dražba 10.1.2018 Dvojizbový byt č. 16 v bytovom dome so súp. č. 1696 v Rožňave
2018-X000254
16.1.2018
Dražba 12.1.2018 Jednoizbový byt č. 76, na 11.p, na ulici Kopčianska v meste Bratislava. Vypočítaná podlahová plocha je 53,88 m2.
2018-X000253
16.1.2018
Dražba 11.1.2018 Rodinný dom
2018-X000252
16.1.2018
Dražba 10.1.2018 Okres Humenné, k. ú. Topoľovka, obec Topoľovka, list vlastníctva č. 801, poradové číslo vlastníka 1, spoluvlastnícky podiel 1/1:
2018-X000251
16.1.2018
Dražba 10.1.2018 Okres Humenné, k. ú. Topoľovka, obec Topoľovka, list vlastníctva č. 764, poradové číslo vlastníka 3, spoluvlastnícky podiel ¼: -
2018-X000250
16.1.2018
Dražba 10.1.2018 Byt č. 7 na 2. posch. byt. domu súp. č. 375 na p. č. 433/2 v k. ú. Hnúšťa
2018-X000249
16.1.2018
Dražba 10.1.2018 Byt č. 4 na 3. poschodí vo vchode 16 bytového domu so súp. č. 628 v Závadke nad Hronom
2018-X000248
16.1.2018
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súpisným číslom 28 na Sídlisku P.O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch v zastúpení správcom na základe zmluvy o výkone správy: MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany
31712533
Dražba 15.2.2018 Byt č. 10 na prízemí bytového domu na Sídlisku P.O. H. 28/28 vo Veľkých Kapušanoch Veľké Kapušany Košický
2018-X000247
16.1.2018
BPT Leasing a.s.
31357814
Dražba 8.2.2018 Rodinný dom súpisné číslo 114 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 333 v obci Komjatice. Dom bol postavený v roku 1993 ako čiastočne typový s… Bratislava Bratislavský
2018-X000246
16.1.2018
Miloš Hačko
Dátum narodenia: 26.03.1974
Dražba 9.2.2018 Pozemky sa nachádza jú v extraviláne hlavného mesta SR Bratislavy - m.č. Rača severovýchodne od centra mesta. Vzdialenosť do centra je cca 8,0… Trnava Trnavský
2018-X000245
16.1.2018
Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
00151653
Dražba 15.1.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X000244
16.1.2018
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 15.1.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X000243
16.1.2018
Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
00151653
Dražba 12.2.2018 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: Bratislava Bratislavský
2018-X000242
16.1.2018
Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
00151653
Dražba 12.2.2018 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: Bratislava Bratislavský