Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X004767
18.8.2017
Dražba 14.8.2017 Popis bytového domu so súp. č. 311
2017-X004766
18.8.2017
Dražba 14.8.2017 Rodinný dom súp.č. 462 v Oravskom Podzámku, časť k.ú. Dolná Lehota sa nachádza v zastavanom území v tichej uličke. RD je čiastočne podpivničen…
2017-X004765
18.8.2017
Dražba 14.8.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X004764
18.8.2017
Dražba 14.8.2017 Rodinný dom s. č. 1186 na p.č.1667/5 sa nachádza v Liptovskom Mikuláši na Hviezdoslavovej ulici. Lokalita je prevažne s rodinnými domami.
2017-X004763
18.8.2017
Dražba 15.8.2017 Dom sa nachádza v južnej okrajovej obytnej časti pri poľnohospodárskom družstve na ul. Družstevná č. 11, v obci Malý Horeš, okres Trebišov. Do…
2017-X004762
18.8.2017
Dražba 14.8.2017 Predmetom dražby sú pozemky parc. č. 1302/6, č. 1302/20, č. 1302/21, č. 1302/22, č. 1306/5, č. 1597/4, č. 1597/6, č. 1597/7 a č. 1306/8, nachá…
2017-X004761
18.8.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
36865265
Dražba 22.9.2017 Obec Veľký Slavkov sa nachádza medzi mestom Poprad a Starým (aj Dolným) Smokovcom. Vzdialenosť od Popradu je asi 6 km, do Starého Smokovca asi… Bratislava Bratislavský
2017-X004760
18.8.2017
Blackside, a.s.
48191515
Dražba 4.9.2017 Rodinný dom, Piesočná 18, Zemianska Olča Bratislava Bratislavský
2017-X004759
18.8.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 28.9.2017 Rodinný dom súp.č. 121 na parcele C-KN č. 420 v k.ú. Bzovík, obec Bzovík, okres Krupina Bratislava Bratislavský
2017-X004758
18.8.2017
Erste Leasing, a.s.
IČO: 16325460
Dražba 6.9.2017 Pozemok sa nachádza v hlavnom meste SR Bratislave v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Pozemok je rovinatý, je prístupný zo spevne… Znojmo
2017-X004757
18.8.2017
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome č. 781 v Sučanoch
42055687
Dražba 4.9.2017 Sučany Žilinský
2017-X004756
18.8.2017
Ing. Marian Mikuš
Dátum narodenia: 09.11.1973
Dražba 5.9.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X004755
18.8.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 2.10.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 176 Bratislava Bratislavský
2017-X004754
18.8.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 28.9.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 238 Bratislava Bratislavský
2017-X004753
18.8.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 2.10.2017 Popis bytového domu so súp. č. 1344 Bratislava Bratislavský
2017-X004752
18.8.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 2.10.2017 Popis bytového domu so súp. č. 1344 Bratislava Bratislavský
2017-X004751
18.8.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 25.9.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 208 Bratislava Bratislavský
2017-X004750
18.8.2017
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,
31351026
Dražba 25.9.2017 Byt č.1/1.p., vchod č.37, bytový dom s.č.1091 na parc.č.2506 Bratislava Bratislavský
2017-X004749
18.8.2017
Peter Molnár, Súdny exekútor 29.9.2017 Košice Košický
2017-X004748
18.8.2017
Marcela Zummerová Súdny exekútor 26.9.2017 Bernolákovo Michalovce Košický