Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. DU-POS DD 105a-2016

Navrhovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • Číslo dražby DU-POS DD 105a-2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník DUPOS dražobná, spol. s r.o.
  IČO: 36233935
  Tamaškovičova 17
  91701 Trnava
  Zapísaný na Okresný súd Trnava oddiel Sro vložka 11681/T
 • Notár JUDr. Peter Opatovský
  M. Sch. Trnavského 6
  917 01 Trnava
 • Miesto konania M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
 • Dátum konania 6.2.2017 11:00 hod.
 • Kolo prvá opakovaná dražb
Navrhovatelia
Súvisiace odkazy
Predmet

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

454

Galanta

Topoľnica

Galanta

Topoľnica

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

588/9

Zastavané plochy a nádvoria

600

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

220

588/9

Rodinný dom

           

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

569

Galanta

Topoľnica

Galanta

Topoľnica

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

592/2

Orná pôda

369

Opis

Rodinný dom č. 220 je samostatne stojaci, murovaný , s 1 nadzemným podlažím a podkrovím, napojený na vodovodnú,  plynovú , kanalizačnú a elektrickú sieť obce, vykurovaný je   plynovým kotlom.

Základy  sú betónové s vodorovnou izoláciou, murivo murované z  pórobetónových kvádrov  hr. 40 cm zateplené 10 cm polystyrénom  , deliace konštrukcie tehlové. Vnútorné omietky  vápenné hladké, stropy keramické, sedlový krov, krytiny strechy betónové  dvojdrážkové "Bramac".  Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného  plechu úplné  a  ostatné z pozinkovaného plechu, fasádne omietky nad   2/3 omietanej plochy steny na báze umelých látok  zo 4 strán.  Dvere hladké dýhované  , okná plastové s 2-vrstvovým zasklením, žalúzie  plastové, podlahy obytných miestností  , plávajúce a podlahy ostatných miestností plávajúce a  z  keramickej dlažby. Ústredné vykurovanie teplovodné, panelové radiátory, elektroinštalácia  svetelná , televízny  rozvod,   rozvod vody z plastového  potrubia teplej a studenej, Kanalizácia z plastového potrubia do verejnej siete, vnútorným vybavením je   umývadlo a sprcha  , vodovodné batérie  sú 1 ks  páková nerezová so sprchou  a 2 ks páková nerezová  , záchod splachovací bez umývadla. Vnútorné obklady sú kúpeľne, sprchy a WC , elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

Podkrovie: murivo murované z  pórobetónových kvádrov  hr. 40 cm zateplené 10 cm polystyrénom, časť krovu sendvičová  , deliace konštrukcie tehlové. Vnútorné omietky  vápenné hladké, stropy trámčekové s podhľadom.  Klampiarske konštrukcie  ostatné z pozinkovaného plechu, fasádne omietky nad   2/3 omietanej plochy steny na báze umelých látok  zo 4 strán. Dvere hladké dýhované,   okná plastové  s 2-vrstvovým zasklením, žalúzie plasto- vé, podlahy obytných miestností plávajúce  , dlažby a podlahy ostatných miestností  z  keramickej dlažby. Ústredné vykurovanie teplovodné, oceľové radiátory, elektroinštalácia  svetelná , televízny  rozvod,   rozvod vody z plastového  potrubia teplej a studenej. Kanalizácia z plastového potrubia do verejnej siete,  vnútorným vybavením je vaňa plastová, umývadlo, bidet  a sprcha. Vodovodné batérie  sú  ks  2 páková nerezová so sprchou  a 2 ks páková nerezová  , záchod splachovací bez umývadla. Vnútorné obklady sú kúpeľne, vane,  sprchy a WC.

V r. 2009 bol dom opravený a modernizovaný. Bol zateplený, bolo vymenené obloženie schodov, dvere, okná, podlahy a dlažby, ÚK, rozvod vody, garážové  vráta, vnútorný kanalizačný rozvod, zdroj TÚV  a ÚK, vnútorné vybavenie, WC, vnútorné obklady a elektrický rozvádzač.

Sklad  je  prízemný, pozostáva z 2 miestností, vymurovaný na základových pásoch, hr. muriva 30 cm z pórobetónu hr. 30 cm zateplené 5 cm polystyrénom. Stropy sú trámčekové bez podhľadu,  krov pultový, krytina  je z cementového poteru.  Vonkajšie  omietky sú  na báze umelých látok, vnútorné hladké vápenné, dvere  dýhované. Okná plastové s 2 - vrstvovým zasklením,  podlahy z keramickej dlažby , svetelná a motorická elektroinštalácia

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Stav opis

Rodinný dom č. 220 je samostatne stojaci, murovaný , s 1 nadzemným podlažím a podkrovím, napojený na vodovodnú,  plynovú , kanalizačnú a elektrickú sieť obce, vykurovaný je   plynovým kotlom.

Základy  sú betónové s vodorovnou izoláciou, murivo murované z  pórobetónových kvádrov  hr. 40 cm zateplené 10 cm polystyrénom  , deliace konštrukcie tehlové. Vnútorné omietky  vápenné hladké, stropy keramické, sedlový krov, krytiny strechy betónové  dvojdrážkové "Bramac".  Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného  plechu úplné  a  ostatné z pozinkovaného plechu, fasádne omietky nad   2/3 omietanej plochy steny na báze umelých látok  zo 4 strán.  Dvere hladké dýhované  , okná plastové s 2-vrstvovým zasklením, žalúzie  plastové, podlahy obytných miestností  , plávajúce a podlahy ostatných miestností plávajúce a  z  keramickej dlažby. Ústredné vykurovanie teplovodné, panelové radiátory, elektroinštalácia  svetelná , televízny  rozvod,   rozvod vody z plastového  potrubia teplej a studenej, Kanalizácia z plastového potrubia do verejnej siete, vnútorným vybavením je   umývadlo a sprcha  , vodovodné batérie  sú 1 ks  páková nerezová so sprchou  a 2 ks páková nerezová  , záchod splachovací bez umývadla. Vnútorné obklady sú kúpeľne, sprchy a WC , elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

Podkrovie: murivo murované z  pórobetónových kvádrov  hr. 40 cm zateplené 10 cm polystyrénom, časť krovu sendvičová  , deliace konštrukcie tehlové. Vnútorné omietky  vápenné hladké, stropy trámčekové s podhľadom.  Klampiarske konštrukcie  ostatné z pozinkovaného plechu, fasádne omietky nad   2/3 omietanej plochy steny na báze umelých látok  zo 4 strán. Dvere hladké dýhované,   okná plastové  s 2-vrstvovým zasklením, žalúzie plasto- vé, podlahy obytných miestností plávajúce  , dlažby a podlahy ostatných miestností  z  keramickej dlažby. Ústredné vykurovanie teplovodné, oceľové radiátory, elektroinštalácia  svetelná , televízny  rozvod,   rozvod vody z plastového  potrubia teplej a studenej. Kanalizácia z plastového potrubia do verejnej siete,  vnútorným vybavením je vaňa plastová, umývadlo, bidet  a sprcha. Vodovodné batérie  sú  ks  2 páková nerezová so sprchou  a 2 ks páková nerezová  , záchod splachovací bez umývadla. Vnútorné obklady sú kúpeľne, vane,  sprchy a WC.

V r. 2009 bol dom opravený a modernizovaný. Bol zateplený, bolo vymenené obloženie schodov, dvere, okná, podlahy a dlažby, ÚK, rozvod vody, garážové  vráta, vnútorný kanalizačný rozvod, zdroj TÚV  a ÚK, vnútorné vybavenie, WC, vnútorné obklady a elektrický rozvádzač.

Sklad  je  prízemný, pozostáva z 2 miestností, vymurovaný na základových pásoch, hr. muriva 30 cm z pórobetónu hr. 30 cm zateplené 5 cm polystyrénom. Stropy sú trámčekové bez podhľadu,  krov pultový, krytina  je z cementového poteru.  Vonkajšie  omietky sú  na báze umelých látok, vnútorné hladké vápenné, dvere  dýhované. Okná plastové s 2 - vrstvovým zasklením,  podlahy z keramickej dlažby , svetelná a motorická elektroinštalácia

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Práva a záväzky

LV č. 454

- Pod č. V 2618/2007 zo dňa 27.6.2007, sa zriaďuje záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľni, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.- v.z. 69/2007

- Pod č. V 2613/2010 zo dňa 26.8.2010, sa zriaďuje záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľni, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 578/AUOC/05 -ZZ/5.- v.z. 83/2010

Poznámka:

- P1/486/2012-Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor- Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 4302/12 zo dňa 13.11.2012, v prospech oprávneného VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123. č.z. 155/2012

LV č. 569

- Pod č. V 2618/2007 zo dňa 27.6.2007, sa zriaďuje záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľni, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.-v.z. 69/2007

- Z 2957/12 - EÚ Bratislava, súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. Ex 1308/12 z 12.7.2012 v prospech oprávneného - VOLKSBANK Slovensko, a.s., Bratislava, IČO: 17 321 123 - č.z. 88/12

- Z 3108/12 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 2519/12 z 23.7.2012, opravný príkaz z 6.8.2012 v prospech oprávneného - AB-SPED s.r.o., Medová 412, 020 61 Lednické Rovné, IČO: 36 318 396 - č.z. 95/12

- Z 3163/12 - EÚ Bratislava, súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 647/2012 z 24.7.2012 v prospech oprávneného - AUTO PALACE BRATISLAVA s.r.o., Panónska cesta 33, Bratislava 5, IČO: 17 320 712 - č.z. 98/12

- Z 3305/12 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 2599/12 z 3.8.2012, oprava z 21.8.2012 v prospech oprávneného - Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, Z. Kodálya 1629/48, 924 01 Galanta - č.z. 103/12

- Z 3451/12 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 2600/12 z 15.8.2012 v prospech oprávneného - Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, Z. Kodálya 1629/48, 924 01 Galanta - č.z. 7/12 / zápis v údržbe /

- Z 3452/12 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 1922/12 z 15.8.2012 v prospech oprávneného - Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, Z. Kodálya 1629/48, 924 01 Galanta - č.z. 104/12

- Z 3453/12 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 1224/12 z 15.8.2012 v prospech oprávneného - Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, Z. Kodálya 1629/48, 924 01 Galanta - č.z. 105/12

- Z 3935/12 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 2815/12 zo dňa 17.9.2012 v prospech oprávneného - Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, Z. Kodálya 1629/ 48, Galanta, IČO: 30 807 484 - č.z. 122/12

- Z 4741/12 - EÚ Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 2226/2012 z 23.10.2012 v prospech oprávneného - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, pobočka Galanta, IČO: 35 937 874 - č.z. 140/12

- Z 4872/12 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 3209/12 z 31.10.2012 v prospech oprávneného - Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, IČO: 30 807 484 - č.z. 144/12

- Z 4873/12 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 3213/12 z 31.10.2012 v prospech oprávneného - Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, IČO: 30 807 484 - č.z. 145/12

- Z 5120/12 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 3254/12 z 15.11.2012 v prospech oprávneného - Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, IČO: 30 807 484 - č.z. 152/12

- Z 5930/12 - EÚ Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 3026/2012 z 19.12.2012 v prospech oprávneného - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, pobočka Galanta, IČO: 35 937 874 - č.z. 1/13

- Z 140/13 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 3786/12 z 8.1.2013 v prospech oprávneného - Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, IČO: 30 807 484 - č.z. 9/13

- Z 147/13 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 3732/12 z 8.1.2013 v prospech oprávneného - Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, IČO: 30 807 484 - č.z. 10/13

- Z 1129/13 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 4075/12 z 28.2.2013 v prospech oprávneného - Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, Z. Kodálya 1629/48, Galanta, IČO: 30 807 484 - č.z. 30/13

- Z 1980/13 - Colný úrad Trnava - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9005831/1/123688/2013 z 12.3.2013, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu Colného úradu Trnava - č.z. 54/13

- Z 2138/13 - EÚ Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 327/2013 z 18.4.2013 v prospech oprávneného - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, pobočka Galanta, IČO. 35 937 874 - č.z. 62/13

- Z 2574/13 - EÚ Bratislava II, súdny exekútor JUDr. Branislav Plško - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 440/12 zo 14.5.2013 v prospech oprávneného - X-Track, spol. s r.o., Moravský Svätý Ján, IČO: 44 262 566 - č.z. 73/13

- Z 3116/13 - EÚ Bratislava, súdny exekútor JUDr. Pavol Holík - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. Ex 63/13 z 10.6.2013 v prospech oprávneného - EnerSys, s.r.o., Praha, Záběhlice, IČO: 45 241 759 - č.z. 90/13

- Z 3370/13 - EÚ Košice, súdny exekútor JUDr. Denisa Regináčová Mihalová - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 2768/2012 z 30.5.2013, oprava z 29.7.2013 v prospech oprávneného - VB LEASING SK, spol. s r.o., Bratislava, IČO: 31 378 528 - č.z. 105/13

- Z 4101/13 - EÚ Košice, súdny exekútor JUDr. Denisa Regináčová Mihalová - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 508/2013 z 20.6.2013, oprava z 29.7.2013 v prospech oprávneného - SLOVNAFT, a.s., Bratislava, IČO: 31 322 832 - č.z. 106/13

- Z 4728/13 - EÚ Bratislava, súdny exekútor JUDr. Lucia Adamcová - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 318/2013 zo dňa 6.9.2013 v prospech oprávneného - TERRASTROJ spol. s r.o., Bratislava, IČO: 00 643 581 v zast. LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 967 081 - č.z. 116/13

- Z 4850/13 - EÚ Bratislava, súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 1299/2013 z 11.9.2013 v prospech oprávneného - ASSA profi, spol. s r.o., Bratislava, IČO: 35 706 767 - č.z. 120/13

- Z 5510/13 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 1233/13 z 21.10.2013 v prospech oprávneného - Logwin Solutions Slovakia s.r.o., Senec, IČO: 31 330 517 - č.z. 155/13

- Z 6069/13 - EÚ Martin, súdny exekútor Mgr. Martin Thomka - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. Ex 519/2013 z 14.11.2013 v prospech oprávneného - ČEMAT, s.r.o., Martin, IČO: 36 395 552 - č.z. 1 72/13

- Z 6335/13 - EÚ Trnava, súdny exekútor Mgr. Dušan Čerešňa - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. Ex 1065/2013 z 2.12.2013 v prospech oprávneného - TECTA Logistic, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 840 218 - č.z. 176/13

- Z 6504/2013- EÚ Trnava, súdny exekútor Mgr. Dušan Čerešňa - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 1265/2013 z11.12.2013 v prospech oprávneného : Rocla Oy Jampankatu 2 , Järvenpää , IČO: 01 24294-1 - č.z. 180/13

- Z 625/14 - EÚ Bratislava, súdny exekútor JUDr. František Čaraba - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 1334/2013 z 29.1.2014 v prospech oprávneného - Würth spol. s r.o., Bratislava, IČO: 00 684 864 - č.z. 24/14

- Z 1101/14 - EÚ Trnava, súdny exekútor JUDr. Peter Stano - Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 51/14 z 3.3.2014 v prospech oprávneného - ProCare, a.s., Bratislava, IČO: 35 890 568 - č.z. 34/14

- Z 1262/2014 - EÚ Senica, JUDr. Pavel Šajánek, exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 155/2014 -10 z 11.3.2014, oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, pobočka Galanta, IČO: 35937874 - č.z. 42/2014

- Z 1491/2014 - EÚ Bratislava, Mgr. Martin Kostka, exekučný príkaz na zriadenie exekúčného záložného práva č. EX 17/2014 zo dňa 25.3.2014, oprávnený: BENNING SLOVENSKO, s.r.o., Kukuričná 17, 831 03 Bratislava, IČO: 35789751 - č.z. 52 /2014

- Z 1565/2014 - EÚ Zvolen, JUDr. Miriam Mešová, exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 122/2013 -21 zo dňa 28.3.2014, oprávnený: Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, IČO: 36647527 - č.z. 54/2014

- Z 3363/2014 - EÚ Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 605/2014 zo dňa 23.6.2014, oprávnený: Róbert Priadka, Hviezdoslavova 1265/28, 926 01 Sereď - č.z. 115/2014

- Z 4994/2014 - EÚ Košice, JUDr. Bohumil Husťak, exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2081/2014-13 z 3.10.2014, oprávnený: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281- č.z. 168/2014

- Z 5893/2014 - EÚ Nitra, JUDr. Erik Tóth, exekučný príkaz na zriadenie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 584/14-37 z 25.11.2014, oprávnený : Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, IČO: 35 709 332, Bratislava - č.z. 196/2014

- Z 6289/2014 - EÚ Nitra, JUDr. Erik Tóth, exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 170/2014 - 13 z 15.12.2014, oprávnený: DREAM TRANS, s.r.o., Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta, IČO: 36273031- č.z. 209/2014

- Z 802/2015 - EÚ Nové Mesto nad Váhom, JUDr. Pavel Štukovský - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 296/2014 -M zo dňa 18.2.2015, oprávnený: EMERSON, a.s., Piešťanská 1202/44, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 411 606 - č.z. 24/2015

- Z 2855/2015 - EÚ Nitra, JUDr. Erik Tóth, exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 259/2015 z 5.6.2015, oprávnený: Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Brtislava, IČO: 35 709 332 - č.z. 72/2015

- Z 4930/2016 - EÚ Hlohovec, JUDr. Lukáš Liščák - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti č. EX 305/2016 zo dňa 12.9.2016, oprávnený: BPS prumyslové Služby, s.r.o., Suchdolské nám. 1249/8, 165 00 Praha 6, IČO: 60486422 - č.z. 168/2016

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.

Spôsob stanovenia ceny

Číslo znaleckého posudku: 137/2016

Meno znalca: Ing. Pavol Patinka

Dátum vyhotovenia: 30.06.2016

Všeobecná cena odhadu: 97 500,00 €

Podmienky odovzdania

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Najnižšie podanie
87750
Minimálne prihodenie
400
Zábezpeka
 • Výška 15000
 • Lehota do otvorenia dražby
 • Vrátenie Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
 • Spôsob zloženia

  Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

 • Doklad zloženia Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
Spôsob úhrady ceny
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Dátum obhliadky

Obhliadka 1: 18.01.2017 11:30

Obhliadka 2: 30.01.2017 11:30

Miesto obhliadky
Topoľnica 220, 925 92, Topoľnica
Organizačné opatrenia

Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911222311.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

Minimálne prihodenie
400