Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba č. DU-POS DD 053a-2016

Navrhovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • Číslo dražby DU-POS DD 053a-2016
 • Publikované v Obchodnom vestníku 12.1.2017
 • Dražobník DUPOS dražobná, spol. s r.o.
  IČO: 36233935
  Tamaškovičova 17
  91701 Trnava
  Zapísaný na Okresný súd Trnava oddiel Sro vložka 11681/T
 • Notár JUDr. Peter Opatovský
  M. Sch. Trnavského 6
  917 01 Trnava
 • Miesto konania Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, Veľký salónik na 1. poschodí
 • Dátum konania 2.2.2017 10:00 hod.
 • Kolo prvá opakovaná dražb
Navrhovatelia
Súvisiace odkazy
Predmet

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

253

Prievidza

Temeš

Prievidza

Temeš

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

24/1

Zastavané plochy a nádvoria

142

24/2

Zastavané plochy a nádvoria

79

24/3

Zastavané plochy a nádvoria

49

24/4

Zastavané plochy a nádvoria

30

26/1

Zastavané plochy a nádvoria

227

26/2

Zastavané plochy a nádvoria

1362

26/3

Zastavané plochy a nádvoria

104

443/2

Záhrady

205

446/1

Trvalé trávne porasty

652

447/1

Trvalé trávne porasty

257

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

157

23/1

Rodinný dom

157

24/1

Rodinný dom

157

24/2

Iná budova

157

24/4

Rodinný dom

157

26/3

Samostatne stojaca garáž

                       

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

608

Prievidza

Temeš

Prievidza

Temeš

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

23/1

Zastavané plochy a nádvoria

54

23/2

Zastavané plochy a nádvoria

49

23/3

Zastavané plochy a nádvoria

50

Opis

Rodinný dom je novostavba v prostredí obytnej časti obce Temeš, stavba je v súčasnosti užívaná. Dom je prízemná čiastočne podpivničená stavba so sedlovou strechou s tvrdou krytinou.

Technické riešenie:

Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 1. PK - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie, tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo. Strecha - krovy väznicové sedlové, krytiny strechy na krove betónové škridlové ťažké (Bramac); klampiarske konštrukcie strechy z plastov žľaby a zvody. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 1. PK - špárované murivo; obklady fasád - 1. PP - obkladové murivo z prírodného kameňa. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - samostatnej sprchy; 1. NP, 1. PK - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze; 1. PK - vane. Výplne otvorov - dvere rámové s výplňou; okná plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) podlahoviny netkané všívané (Kovral); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP, 1. PK - keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 1. PK - umývadlo; 1. NP - bidet; 1. NP - samostatná sprcha; 1. PK - vaňa plastová jednoduchá; vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou; pákové nerezové; záchod splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ostatné vybavenie - kozub s uzatvoreným ohniskom; s vyhrievacou vložkou; 1. NP - vstavané skrine. Vykurovanie ústredné z vyhrievacej vložky, teplovodné s radiátormi - oceľ. vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP, 1. PK - lokálne - elektrické konvertory. Vnútorné rozvody vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie plastové. Vnútorné rozvody elektroinštalácie, elektroinštalácia - 1. PP, 1. NP svetelná, motorická; 1. PK svetelná; bleskozvod; elektrický rozvádzač s automatickým istením

Garáž na par.č.26/3

POPIS STAVBY

Garáže sú situované v spodnej časti pozemku s prístupom z hlavnej cesty.

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky viac ako 30 cm, Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom. Strecha sedlová, krytina strechy na krove pálená ťažká, klampiarske konštrukcie - z plastov (min. žľaby, zvody). Úpravy vonkajších povrchov napustenie impregnáciou. Úpravy vnútorných povrchov vápenná, štuková omietka. Podlahy keramická dlažba, vodorovná izolácia. Vnútorné rozvody vody - len studenej, vnútorné rozvody kanalizácie - z garáže, vútorné rozvody elektroinštalácie - len svetelná, poistky.

Wellness  na par.č.23/1 a 24/4

POPIS STAVBY

Stavba situovaná v hornej časti pozemku.

Technické riešenie:

Základy - betónové, podmurovka škárovaná. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, zateplenie obvodových stien polystyrénom. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy trámčekové s podhľadom. Strecha - krov sedlový, krytina strechy na krove pálená ťažká; klampiarske konštrukcie z plastov. Úpravy vonkajších povrchov škárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere plastové; okná plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy keramická dlažba, vodorovná izolácia. Vnútorné rozvody vody - studenej a teplej z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody elektroinštalácie, bleskozvod; elektroinštalácia svetelná a motorická - poistkové automaty.

Altánok na par.č.24/2

POPIS STAVBY

Stavba umiestená v hornej časti pozemku.

Technické riešenie:

Základy bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, zateplenie obvodových stien polystyrénom minimálnej hrúbky 5 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy trámčekové bez podhľadu. Strecha - krov sedlový, krytina strechy na krove pálená ťažká; klampiarske konštrukcie z plastov. Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou, úpravy vnútorných povrchov - napustenie impregnáciou. Podlahy - cementové dlaždice, vodorovná izolácia. Vnútorné vybavenie - umývadlo s batériou; malý kuchynský sporák na tuhé palivo. Vnútorné rozvody kanalizácie - z kuchyne. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Stav opis

Rodinný dom je novostavba v prostredí obytnej časti obce Temeš, stavba je v súčasnosti užívaná. Dom je prízemná čiastočne podpivničená stavba so sedlovou strechou s tvrdou krytinou.

Technické riešenie:

Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 1. PK - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie, tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo. Strecha - krovy väznicové sedlové, krytiny strechy na krove betónové škridlové ťažké (Bramac); klampiarske konštrukcie strechy z plastov žľaby a zvody. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 1. PK - špárované murivo; obklady fasád - 1. PP - obkladové murivo z prírodného kameňa. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - samostatnej sprchy; 1. NP, 1. PK - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze; 1. PK - vane. Výplne otvorov - dvere rámové s výplňou; okná plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) podlahoviny netkané všívané (Kovral); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP, 1. PK - keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 1. PK - umývadlo; 1. NP - bidet; 1. NP - samostatná sprcha; 1. PK - vaňa plastová jednoduchá; vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou; pákové nerezové; záchod splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ostatné vybavenie - kozub s uzatvoreným ohniskom; s vyhrievacou vložkou; 1. NP - vstavané skrine. Vykurovanie ústredné z vyhrievacej vložky, teplovodné s radiátormi - oceľ. vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP, 1. PK - lokálne - elektrické konvertory. Vnútorné rozvody vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie plastové. Vnútorné rozvody elektroinštalácie, elektroinštalácia - 1. PP, 1. NP svetelná, motorická; 1. PK svetelná; bleskozvod; elektrický rozvádzač s automatickým istením

Garáž na par.č.26/3

POPIS STAVBY

Garáže sú situované v spodnej časti pozemku s prístupom z hlavnej cesty.

Technické riešenie:

Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky viac ako 30 cm, Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom. Strecha sedlová, krytina strechy na krove pálená ťažká, klampiarske konštrukcie - z plastov (min. žľaby, zvody). Úpravy vonkajších povrchov napustenie impregnáciou. Úpravy vnútorných povrchov vápenná, štuková omietka. Podlahy keramická dlažba, vodorovná izolácia. Vnútorné rozvody vody - len studenej, vnútorné rozvody kanalizácie - z garáže, vútorné rozvody elektroinštalácie - len svetelná, poistky.

Wellness  na par.č.23/1 a 24/4

POPIS STAVBY

Stavba situovaná v hornej časti pozemku.

Technické riešenie:

Základy - betónové, podmurovka škárovaná. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, zateplenie obvodových stien polystyrénom. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy trámčekové s podhľadom. Strecha - krov sedlový, krytina strechy na krove pálená ťažká; klampiarske konštrukcie z plastov. Úpravy vonkajších povrchov škárované murivo. Úpravy vnútorných povrchov vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere plastové; okná plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy keramická dlažba, vodorovná izolácia. Vnútorné rozvody vody - studenej a teplej z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody elektroinštalácie, bleskozvod; elektroinštalácia svetelná a motorická - poistkové automaty.

Altánok na par.č.24/2

POPIS STAVBY

Stavba umiestená v hornej časti pozemku.

Technické riešenie:

Základy bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, zateplenie obvodových stien polystyrénom minimálnej hrúbky 5 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy trámčekové bez podhľadu. Strecha - krov sedlový, krytina strechy na krove pálená ťažká; klampiarske konštrukcie z plastov. Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou, úpravy vnútorných povrchov - napustenie impregnáciou. Podlahy - cementové dlaždice, vodorovná izolácia. Vnútorné vybavenie - umývadlo s batériou; malý kuchynský sporák na tuhé palivo. Vnútorné rozvody kanalizácie - z kuchyne. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Práva a záväzky

LV č. 253

- Na parc.č. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 26/1, 26/2, 26/3, 443/2, 446/1, 447/1 a stavby č.s. 157 na parc.č. 24/4, 26/3, 24/2, 24/1: Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 2858/10 - VZ 27/10, VZ 45/10

- Na nehnuteľnosti: rodinný dom č.s. 157 na parc.č. 23/1, 24/1, 24/4, garáž č.s. 157 na parc.č. 26/3, altánok č.s. 157 na parc.č. 24/2 a pozemky parc.č. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 26/1, 26/2, 26/3, 443/2, 446/1, 447/1 - Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 4807/2010 -VZ 53/2010

LV č. 608

- Na pozemky parc.č. 23/1, 23/2, 23/3 - Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 4807/2010 -VZ 53/2010

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.

Spôsob stanovenia ceny

Číslo znaleckého posudku: 86/2016

Meno znalca: Ing. Juraj Šinka

Dátum vyhotovenia: 17.08.2016

Všeobecná cena odhadu: 220 000,00 €

Podmienky odovzdania

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Najnižšie podanie
198000
Minimálne prihodenie
400
Zábezpeka
 • Výška 20000
 • Lehota do otvorenia dražby
 • Vrátenie Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
 • Spôsob zloženia

  Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

 • Doklad zloženia Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
Spôsob úhrady ceny
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Dátum obhliadky

Obhliadka 1: 16.01.2017 10:30

Obhliadka 2: 27.01.2017 10:30

Miesto obhliadky
Temeš 157, Temeš
Organizačné opatrenia

Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.

Minimálne prihodenie
400