Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2011-X008763
24.11.2011
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome V-2, s.č1769, postaveného na pozemku parc. č.1335/39, zapísaného na LV č.6530, vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, Správa katastra Michalovce, nachádzajúceho sa v obci Michalovce, katastrálne územie Straňany zastúpený správcom bytového domu: Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
00172154
Dražba 19.12.2001 Byt č. 35 ( ďalej len byt ) sa nachádza na 5.p. bytového domu V2 , s.č. 1769 , vchod 4-B , Ul. Nad Laborcom v Michalovciach. Podľa projektov… Michalovce Košický
2011-X008762
24.11.2011
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome B6, s.č174, postaveného na pozemku parc. č.682/12, zapísaného na LV č.6991, vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, Správa katastra Michalovce, nachádzajúceho sa v obci Michalovce, katastrálne územie Michalovce zastúpený správcom bytového domu: Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
00172154
Dražba 19.12.2001 Byt č. 5 ( ďalej len byt ) sa nachádza na 7.p. byt. domu B6 , s.č. 174 , vchod C2 , Ukrajinská ul. v Michalovciach. Podľa projektovej a p… Michalovce Košický
2011-X008761
24.11.2011
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome J-2, s.č.1293, postaveného na pozemku parc. č.3415, zapísaného na LV č.6714, vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, Správa katastra Michalovce, nachádzajúceho sa v obci Michalovce, katastrálne územie Michalovce zastúpený správcom bytového domu: Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
00172154
Dražba 19.12.2001 Byt č. 8 ( ďalej len byt ) sa nachádza na 3.p. byt. domu J2 , s.č. 1293 , vchod 28 , Okružná ul. v Michalovciach. Podľa projektovej a právn… Michalovce Košický
2011-X008758
24.11.2011
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome E-2, s.č.627, postaveného na pozemku parc. č.1202/2, zapísaného na LV č.1386, vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, Správa katastra Michalovce, nachádzajúceho sa v obci Strážske, katastrálne územie Strážske zastúpený správcom bytového domu: Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce, IČO: 00 172 154
00172154
Dražba 19.12.2001 Byt č. 18 s príslušenstvom ( ďalej len byt ) sa nachádza na prízemí byt. domu D2,E2 , s.č. 627, vchod E2/A , Osloboditeľov v Strážskom. Byt … Michalovce Košický
2012-X006365
16.8.2012
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
31335004
Dražba 17.9.2002 Rodinný dom bol postavený a daný do užívania v roku 1964. K rodinnému domu bola zhotovená prístavba ďaľšej bytovej jednotky, ktorá je v KN evi… Bratislava Bratislavský
2012-X007758
4.10.2012
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
31335004
Dražba 5.11.2002 Bytový dom má 9 n.p., z toho jedno technické nadzemné podlažie, kde sa nachádzajú spoločné priestory vlastníkov bytov a pivnice. V bytovom dom… Bratislava Bratislavský
2013-X004112
18.6.2013
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
Dražba 21.2.2007 Bratislava Bratislavský
2013-X007057
2.10.2013
Dražba 23.9.2009 Obytný dom sa nachádza v Považskej Bystrici – Zákvašov v sídlištnej zástavbe. Od krajského mesta je obec vzdialená cca 30. km. V okolí obytnéh…
2013-X008256
11.11.2013
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Duchnovičovej 1679, 066 01 Humenné
37939998
Dražba 29.1.2010 Humenné Prešovský
2015-X003602
22.5.2015
Fridrich Tanglmayer
Dátum narodenia: 2.7.1965
Dražba 23.2.2010 Bratislava Bratislavský
2014-X001694
12.3.2014
Soňa Majkútová Súdny exekútor 7.4.2010 Sekule Senica Trnavský
2017-X004239
21.7.2017
AKROPOLIS invest, s.r.o.
36775525
Dražba 19.10.2010 Nitra Nitriansky
2016-X007083
24.10.2016
Peter Krištofík Mucha Súdny exekútor 21.11.2010 Necpaly 129 Martin Žilinský
2014-X002488
4.4.2014
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 16.12.2010 Bratislava Bratislavský
2014-X000697
3.2.2014
SOS financ plus, s.r.o.
36763420
Dražba 17.12.2010 Malacky Bratislavský
2013-X008257
11.11.2013
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Třebíčskej ulici č. 1834
37871986
Dražba 20.1.2011 Humenné Prešovský
2011-X009670
30.12.2011
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 1.2.2011 Ide o obytný dom murovaný z plnej pálenej tehly na betónových pásových základoch, čiastočne podpivničený. Strešná konštrukcia je drevená valbo… Bratislava Bratislavský
2012-X000934
6.2.2012
Dražba 1.2.2011 Ide o obytný dom murovaný z plnej pálenej tehly na betónových pásových základoch, čiastočne podpivničený. Strešná konštrukcia je drevená valbo…
2011-X008856
28.11.2011
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 13.2.2011 Rodinný dom je jednopodlažný a bol postavený v roku 1945. Hlavný vstup do objektu je z bočnej strany vonkajším schodiskom cez gánok do prízemi… Bratislava Bratislavský
2012-X001205
16.2.2012
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 5.3.2011 Bratislava Bratislavský