Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2012-X010089
14.12.2012
Dražba 12.12.2012 Byt č. 15 s príslušenstvom je situovaný na 3. NP obytného domu. Jedná sa o novostavbu nadstavby obytného domu. Nadstavba bola povolená stavebn…
2012-X010088
14.12.2012
Dražba 12.12.2012 Byt č. 4 sa nachádza na II. NP / 1. poschodí / bytového domu. Byt sa nachádza v novej bytovej výstavbe, pričom bol daný do užíva…
2012-X010087
14.12.2012
Dražba 11.12.2012 Rodinný dom súp.č. 117 je postavený na pozemku parc.č. 394 v zastavanom území obce Dvorianky, katastrálne územie Dvorianky, okres Trebišov. R…
2011-X005417
19.7.2011
Dražba 14.7.2011 Rodinný dom súp.č.6 postavený na parc.č.113 v obci Bruty. Dom je samostatne stojací, je jednopodlažný, nie je podpivničený. Rodinný dom bol da…
2012-X010086
14.12.2012
Dražba 12.12.2012 Dom sa nachádza v časti obce Komárno ul.Dunajské Nábrežie č.26. Dom je radový v rade obytných domov s 3x vchod, tento má 72 bytov, vchod 24by…
2011-X005416
19.7.2011
Dražba 13.7.2011 Rodinný dom
2012-X010085
14.12.2012
Dražba 12.12.2012 Dom sa nachádza v časti obce Komárno ul. Hviezdna č.13. Dom je radový v rade obytných domov s 3x vchod, tento má 12 bytov, má 4x nadzemné a j…
2011-X005415
19.7.2011
Dražba 13.7.2011 Rodinný dom
2012-X010084
14.12.2012
Dražba 12.12.2012 Dom sa nachádza v časti obce Komárno ul. Stavbárov č.2. Dom je radový v rade obytných domov s 3x vchod, tento má 14 bytov, má 8x nadzemné pod…
2011-X005414
19.7.2011
Dražba 14.7.2011 Interiér a dispozičné riešenie rodinného domu:
2012-X010083
14.12.2012
Dražba 10.12.2012 Jedná sa o nepodpivničený prízemný rodinný dom. Rodinný dom bol, podľa čestného vyhlásenia zadávateľa, daný do užívania v roku 1969. Následne …
2011-X005413
19.7.2011
Dražba 14.7.2011 Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie (čiastočne podpivničená prístavba z roku 1975 v severnej časti) a základný pôdorys v tvare obdĺžnika, k…
2012-X010082
14.12.2012
Dražba 10.12.2012 Dvojizbový byt s príslušenstvom (kúpeľňa, WC, predsieň, komora, loggia a pivnica) sa nachádza na 6.poschodí bytového domu súpisného čísla 29…
2011-X005412
19.7.2011
Dražba 13.7.2011 Výrobná hala bez súp. č. na p. č. CKN 874/8 v k. ú. Petrovice
2012-X010081
14.12.2012
Dražba 11.12.2012 Rodinný dom č. s. 54 je situovaný v juhovýchodnej časti k. ú. Lužany pri Topli po pravej strane miestnej komunikácie. Jedná sa o samostatne st…
2011-X005411
19.7.2011
Dražba 13.7.2011 Rodinný dom súp. č. 27 na parc. č. 185 je situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov ul. Hlavná v Sloveskom Grobe. Ide o samostatne stojaci …
2012-X010080
14.12.2012
Dražba 11.12.2012 Byt č.8 sa nachádza na 2. poschodí v bytovom dome súp. č. 973, č. vchodu 40 na ulici Fučíkovej v Bardejove. Byt je orientovaný na južnú stranu…
2012-X010079
14.12.2012
Dražba 12.12.2012 Obytný dom, v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, má dva vstupy od ulice Bučinová, vo vchode č. 16 sú dve schodiská s výťahom, vo vchode č…
2011-X005410
19.7.2011
Dražba 12.7.2011 Rodinný dom súp.č. 865 je prízemný a bol daný do užívania v roku 1950. V roku 2004 bola zrealizovaná prístavba k domu. Dispozične je rodinný …
2012-X010078
14.12.2012
Dražba 10.12.2012 Rodinný dom súpisné č. 1025 sa nachádza na parcele č. 2010, katastrálne územie Komárno, v obci Komárno. Leží v zastavanom území mesta v jej ju…