Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X003679
22.6.2017
Dražba 16.6.2017 Bytový dom je postavený na ulici J.G. Tajovského č. 4 v Trnave. Dom má štyri nadzemné podlažia + suterén. Zo vstupu sa vchádza na medzip…
2017-X003678
22.6.2017
Dražba 16.6.2017 Rodinný dom je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený dom s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou bez prístupu schodiskom, vhodnú …
2017-X003677
22.6.2017
Dražba 19.6.2017 Rodinný dom, s.č. 120, p.č. 347, k.ú. Rybník
2017-X003676
22.6.2017
Dražba 16.6.2017 Rodinný dom je postavený ako samostatne stojaci RD v tichom prostredí mimo zastavaného územia mesta Stará Turá, v časti Durcova dolina, ktorá …
2017-X003675
22.6.2017
Dražba 19.6.2017 Hodnotené parcely sú situované v intraviláne obce Beluša, v lokalite priemyselnej zóny situovanej JV smerom od centra obce, v jej okrajovej ča…
2017-X003674
22.6.2017
Dražba 16.6.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X003673
22.6.2017
Dražba 15.6.2017 Rodinný dom č. s. 99, ul. V
2017-X003672
22.6.2017
Dražba 15.6.2017 Rodinný dom č.s. 220, Tornaľa - m.č. Stárňa
2017-X003671
22.6.2017
Dražba 15.6.2017 2 – izbový Byt č. 3 na ulici I. Madácha vo Veľkom Krtíši
2017-X003670
22.6.2017
Dražba 15.6.2017 Byt č. 5 v bytovom dome
2017-X003669
22.6.2017
Dražba 15.6.2017 Byt č. 108, sídl. Rúbanisko III č.
2017-X003668
22.6.2017
Dražba 16.6.2017 Oceňovaný dom s.č. 47 je postavený v radovej zástavbe s ďalším rodinným domom v spoločnom dvore. Prístup k domu je cez pozemok p.č. 353 (spolo…
2017-X003667
22.6.2017
Dražba 19.6.2017 Nehnuteľnosti z listu vlastníctva 1298 k.ú. Čemerné obec Vranov nad Topľou sú parcely 1404/2 a 1404/3 sa nachádzajú v intraviláne obce Vranov …
2017-X003666
22.6.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,
36865265
Dražba 14.7.2017 Rozostavaný bytový dom na parc.č.74/14 je pôvodne navrhnutý ako 4-podlažný.V čase obhliadky boli zhotovené tri podlažia a zastrešenie.Jedná sa… Bratislava Bratislavský
2017-X003665
22.6.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 14.7.2017 Pozemok sa nachádza v okrajovej časti obce Budmerice mimo zastavaného územia obce. Prístup je po spevnených betónových panelov. Ulica prechádz… Bratislava Bratislavský
2017-X003664
22.6.2017
INSOLVENCY GROUP, k.s.
48106364
Dražba 20.6.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X003663
22.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 20.6.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X003662
22.6.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ulici Vajnorská 15-17 v Bratislave zastúpený správcom: NOVBYT, s.r.o.
44524676
Dražba 21.6.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X003661
22.6.2017
Igor Laš
Dátum narodenia: 13.11.1968
Dražba 4.7.2017 Žilina Žilinský
2017-X003660
22.6.2017
Ing. Marian Mikuš správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Harvan
Dátum narodenia: 09.11.1973
Dražba 4.7.2017 Stavba s.č. 50 je situovaná na vedľajšej ulici v centrálnej časti obce Malužiná na par.č. 49/1. Podľa vyjadrenia susedov a zodpovedných pracov… Bratislava Bratislavský