Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X001632
23.3.2017
JUDr. Andrea Balážiková, PhD., správca úpadcu: Barbora Rapčanová, narodená 15.06.1988, trvale bytom Továrenská 16, 976 31 Vlkanová
42303427
Dražba 20.4.2017 Byt č. 1 sa nachádza v panelovom bytovom dome č.súp. 215, k.ú. Vlkanová. Dom má jeden vchod, plochú strechu, je dodatočne zateplený. Dispozičn… Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X001631
23.3.2017
UniCredit Leasing Slovakia, a. s.
35730978
Dražba 21.4.2017 Zdravotné stredisko súp.č.1184 na parc.č.2378/3: Bratislava Bratislavský
2017-X001630
23.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 26.4.2017 Rodinný dom sa nachádza na rovinatom pozemku, v zastavanom území obce Norovce. Dom pozostáva z jedného nadzemného podlažia. Na 1. NP sa nachád… Bratislava Bratislavský
2017-X001629
23.3.2017
DPS financial consulting, s.r.o.
46713930
Dražba 21.4.2017 Rozostavaný rodinný dom na p.č.1008/92 Trnava Trnavský
2017-X001628
23.3.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súpisné č. 117, Na Hôrke 17-21, Nitra , v zast. Službyt Nitra, s.r.o.
31447929
Dražba 27.4.2017 Bytový dom s. č. 117 na parc. KN č. 462/94, 462/95 a 462/96, na ulici Na Hôrke č. 21 , sa nachádza v krajskom meste Nitra , v časti s prev… Nitra Nitriansky
2017-X001627
23.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 25.4.2017 Dražba - 3 izbový byt č. 42, na 7.p., vo vchode č. 55, na ulici Rúbanisko III v meste Lučenec. Bratislava Bratislavský
2017-X001594
22.3.2017
Jozef Blaško Súdny exekútor 2.5.2017 Ruské Pekľany Michalovce Košický
2017-X001593
22.3.2017
Juraj Rácik Súdny exekútor 26.4.2017 v priestoroch nehnuteľnosti Trnava Trnavský
2017-X001592
22.3.2017
Július Rosina Súdny exekútor 25.4.2017 v mieste nehnuteľností v obci Bánovce nad Bebravou Topoľčany Nitriansky
2017-X001622
22.3.2017
Dražba 16.3.2017 Oceňovaný dvojpodlažný byt zrealizovaný stavebnými úpravami z dvoch samostatných bytov :
2017-X001621
22.3.2017
Dražba 16.3.2017 Rodinný dom je situovaný v centre obce Lovinobaňa, katastrálne územie Lovinobaňa, okres Lučenec. Na rodinnom dome boli v roku 2010 realizované…
2017-X001620
22.3.2017
Dražba 16.3.2017 Jedná sa o trojpodlažný rodinný dom s dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, založený v priemernej hĺbke od 1 do 2 m, na základových p…
2017-X001619
22.3.2017
Dražba 16.3.2017 Rodinný dom súp. č. 12 na parcele C N č. 1246/1 je situovaný na rovinatom pozemku v obci Veľká nad Ipľom, k.ú. Veľká nad Ipľom, okres Lučenec…
2017-X001618
22.3.2017
Dražba 17.3.2017 Rodinný dom s.č.47 na parc. KN č.15/3
2017-X001617
22.3.2017
Dražba 17.3.2017 Rodinný dom súp.č. 829 na parc.č. 249
2017-X001616
22.3.2017
Dražba 17.3.2017 Sklad PUMS, súp. Č. 386 na parc. č. 523
2017-X001615
22.3.2017
Dražba 17.3.2017 Dielňa ORV, p.č. 659/21, k. ú. Prakovce:
2017-X001614
22.3.2017
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
Dražba 26.4.2017 BYT Č. 14, UL. NEMOCNIČNÁ 22, VEĽKÝ KRTÍŠ Žilina Žilinský
2017-X001613
22.3.2017
Blackside, a.s.
48191515
Dražba 18.4.2017 Rodinný dom s.č.523 k.ú. Sečovská Polianka Bratislava Bratislavský
2017-X001612
22.3.2017
Stavebné bytové družstvo Skalica
00176656
Dražba 10.4.2017 Predmet dražby sa nachádza v murovanom bytovom dome č.súp. 409 v k.ú. Dojč, ktorý má celkom 1+2 podlažia, 1 vchod, plochú strechu, v dome … Skalica Trnavský