Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X006704
20.11.2017
Dražba 13.11.2017 RODINNÉ DOMY Rodinný dom, Kolónia č. 17, súpisné č. 104, parcela č. 204/2, k.ú. Návojovce, obec Partizánske, okres Partizánske.(ZP č. 101/2017…
2017-X006703
20.11.2017
Dražba 13.11.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X006702
20.11.2017
Dražba 13.11.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X006701
20.11.2017
ŠIROKÉ, s.r.o.
35887575
Dražba 27.10.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X006700
20.11.2017
Službyt s.r.o.
31675361
Dražba 30.10.2012 Svidník Prešovský
2017-X006699
20.11.2017
HALPON corporation s.r.o.
IČO: 05365741
Dražba 22.11.2017 Praha 6 Banskobystrický
2017-X006698
20.11.2017
Ing. Milan Michalík
Dátum narodenia: 3.5.1969
Dražba 14.12.2017 Pozemky: Parcely č. 699, 700, 701 a 702 sa nachádzajú v južnej časti obce Šarišské Michaľany za železničnou traťou a za riekou Torysou pri vst… Košice Košický
2017-X006697
20.11.2017
Mgr. Marek Piršel
Dátum narodenia: 19.03.1982
Dražba 18.12.2017 1. Rodinný dom so súpisným číslom 77 s príslušenstvom, postavený na par. č. 1563 v k.ú. Veľké Bošany. Bratislava Bratislavský
2017-X006696
20.11.2017
Mgr. Marek Piršel
Dátum narodenia: 19.03.1982
Dražba 18.12.2017 1. Rodinný dom súpisné číslo 298, kat. územie Hrachovište – obytná časť Bratislava Bratislavský
2017-X006695
20.11.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 269 na ul. Mlynská č. 18 v Spišskej Novej Vsi zastúpení na základe zmluvy o výkone správy správcom Bytové družstvo Spišská Nová Ves, IČO: 174 505, 052 01 Spišská Nová Ves, Kamenárska č.5
00174505
Dražba 21.12.2017 Ide o trojizbový byt s príslušenstvom 3-izby, kuchyňa, kúpeľňa a WC, chodba a komora. Nachádza sa na 3 poschodí / 3 nadzemné podlažie/ v kraj… Spišská Nová Ves Košický
2017-X006694
20.11.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 19.12.2017 1. Rodinný dom so súp. č. 143 s príslušenstvom, postavený na par. č. 481/2 v kat. území Rozhanovce. Bratislava Bratislavský
2017-X006693
20.11.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 18.12.2017 1. Rodinný dom so súp. č. 380 s príslušenstvom, postavený na par. č. 1185/6 v kat. území Rajecké Teplice. Bratislava Bratislavský
2017-X006692
20.11.2017
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
35799200
Dražba 15.12.2017 Rodinný dom súpisné číslo 2441 nachádzajúci sa v obci Nitra, kat. územie Zobor Bratislava Bratislavský
2017-X006691
20.11.2017
Mgr. Jozef Maruniak- správca konkurznej podstaty úpadcu Viera Kubovičová
Dátum narodenia: 06.01.1981
Dražba 19.12.2017 Bytový dom je nepodpivničený s 13 nadzemnými podlažiami a jedným vchodom. Bratislava Bratislavský
2017-X006690
20.11.2017
Insolvenčný správca, k.s. – správca konkurznej podstaty úpadcu Marta Biela
50269976
Dražba 19.12.2017 Byt č.72 sa nachádza na 13.nadzemnom podlaží bytového domu súp.č.5652, na ulici Mozartova orientačné číslo 12, v k.ú. Trnava, obec Trnava, okr… Bratislava Bratislavský
2017-X006689
20.11.2017
Okresný súd Rimavská Sobota
00165816
Dražba 19.12.2017 Pozemok, parcela číslo 52, katastrálne územie Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota Banskobystrický
2017-X006688
20.11.2017
Okresný súd Rimavská Sobota
00165816
Dražba 19.12.2017 Rodinný dom súpisné číslo 51 na parcele číslo 856/5 Rimavská Sobota Banskobystrický
2017-X006687
20.11.2017
Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov, spoluvlastníci spoločných častí a zariadení, spoločných priestorov, príslušenstva, pozemku bytového domu na ulici Veterná so súp. č 150, vchod č. 19 v Námestove, v zastúpení správcom na základe zmluvy o výkone správy: Obchodné meno: Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín
00222071
Dražba 14.12.2017 Objekt má 6.NP a 1.PP a je zateplený. Strecha je plocha pokrytá asfaltovými natavovacími pásmi. Bytový dom má výťah, nové vchodové dvere a pla… Dolný Kubín Žilinský
2017-X006686
20.11.2017
Spoločenstvo Športová 26, 28
IČO: 42406684
Dražba 20.12.2017 Byt č.1 na prízemí bytového domu č.s. 1294 na ul. Športová 26 v Gelnici Gelnica Košický
2017-X006681
16.11.2017
Dražba 8.11.2017 Predmet dražby predstavujú nehnuteľnosti, ktoré vytvárajú areál, ktorý sa nachádza v zastavanom území severovýchodnej časti Nového Mesto nad V…