Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X003750
27.6.2017
KONRES k.s., správca úpadcu: Peter Smutný ,, v konkurze“, bytom Brezová 3, 040 01 Košice, nar. 21.03.1972
IČO: 47247005
Dražba 24.7.2017 Byt č. 14 v podkroví, spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a zariadeniach byt. domu č.s. 484 na pozemku parc. č. 1245 k.ú. Južné mesto, Br… Košice Košický
2017-X003749
27.6.2017
Mgr. Peter Podolský - správca konkurznej podstaty
Dátum narodenia: 11.11.1977
Dražba 14.7.2017 Hodnotené parcely sú situované v intraviláne obce Beluša, v lokalite priemyselnej zóny situovanej JV smerom od centra obce, v jej okrajovej ča… Bratislava Bratislavský
2017-X003748
27.6.2017
auctio, s.r.o.
36765121
Dražba 12.7.2017 Rodinný dom so súpisným č.129 na pozemku s parc.č.45 v katastrálnom území Čalovec, obec Čalovec, okres Komárno sa nachádza medzi rodinnými do… Nitra Nitriansky
2017-X003747
27.6.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 17.7.2017 Rodinný dom s.č.87 je prízemná stavba s dreveným sedlovým krovom. Bratislava Bratislavský
2017-X003746
27.6.2017
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
Dražba 13.7.2017 Administratívna budova súp. č. 1762 Bratislava Bratislavský
2017-X003745
27.6.2017
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
31335004
Dražba 25.7.2017 Rodinný dom v obci Rúbaň, súpisné číslo 117, postavený na parcele č. 328/4 a pozemky parcely registra "C" evidované na katastrálnej … Bratislava Bratislavský
2017-X003744
27.6.2017
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
47251336
Dražba 18.7.2017 Rodinný dom s. č. 109 na parc. č. 366 k. ú. Soblahov. Bratislava Bratislavský
2017-X003743
27.6.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 22.6.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X003742
27.6.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 14.7.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X003741
27.6.2017
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
31335004
Dražba 2.8.2017 Opis predmetu dražby Bratislava Bratislavský
2017-X003740
27.6.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 2.8.2017 Rodinný dom, súpisné č. 203, parcela č. 785/36, k.ú. Jurová, obec Jurová, okres Dunajská Streda Rodinný dom je murovaný, čiastočne podpivničen… Bratislava Bratislavský
2017-X003739
27.6.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 2.8.2017 Rodinný dom, súpisné č. 257, parcela č. 358/2, k.ú. Klčovany, obec Boleráz, okres Trnava Rodinný dom je murovaný, čiastočne podpivničený objek… Bratislava Bratislavský
2017-X003738
27.6.2017
auctio, s.r.o.
36765121
Dražba 26.7.2017 Rodinný dom je riešený ako nepodpivničený s 1 nadzemným podlažím. Nitra Nitriansky
2017-X003737
27.6.2017
auctio, s.r.o.
36765121
Dražba 26.7.2017 Rodinný dom je riešený ako nepodpivničený s 2 nadzemnými podlažiami. Nitra Nitriansky
2017-X003736
27.6.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súpisným číslom 712 na ul. Oslobodenia 6, 8 v Moldave nad Bodvou, v zastúpení správcom na základe zmluvy o výkone správy BodvaTel, s.r.o
36210269
Dražba 1.8.2017 Opis predmetu dražby: Moldava nad Bodvou Košický
2017-X003735
27.6.2017
BRAXTON GROUP, a.s.
35872314
Dražba 24.7.2017 Rodinný dom s. č. 152, ulica Javorová, Trenčín – časť Zlatovce Bratislava Bratislavský
2017-X003734
27.6.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 25.7.2017 Stavby v obci Kovarce: kancelária súpisné č. 505 postavená na parcele č. 29/5, vážnica súpisné č. 506 postavená na parcele č. 29/6, sušiareň s… Bratislava Bratislavský
2017-X003704
26.6.2017
Pavol Holík Súdny exekútor 27.7.2017 Berehovská 17, Trebišov Bratislava Bratislavský
2017-X003703
26.6.2017
Jozef Karas Súdny exekútor 31.7.2017 vpriestoroch nehnuteľnosti - bytu, Ulič č. 67 Humenné Prešovský
2017-X003702
26.6.2017
Michal Brožina Súdny exekútor 31.7.2017 Kuková Svidník Prešovský