Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X001798
30.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 15.5.2017 Byt č. 1 sa nachádza na 1. p. v bytovom dome súp.č. 575 v obci Lubina časť Hrnčiarové. Bytový dom bol postavený v roku 2014 na mieste bývalej … Bratislava Bratislavský
2017-X001797
30.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 28.4.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: Bratislava Bratislavský
2017-X001796
30.3.2017
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s a SKP B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“
36865265
Dražba 11.5.2017 Polyfunkčný dom Bratislava Bratislavský
2017-X001795
30.3.2017
GOBART, s.r.o.
44680384
Dražba 4.5.2017 Byt sa nachádza v bodovom panelovom obytnom dome U 65 b.j. s plochou strechou, ktorý má celkom 1+12 podlaží, 1 vchod, v dome je celkom 65 … Brezno Banskobystrický
2017-X001794
30.3.2017
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
31335004
Dražba 3.5.2017 Dispozičné riešenie: Bratislava Bratislavský
2017-X001793
30.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 28.4.2017 4-izbový byt č. 36, na 1. p., vchod č. 3, ul. Stodolova 3432/3, Žilina - Hájik. Bratislava Bratislavský
2017-X001792
30.3.2017
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu GEMERTERM, s.r.o., Daxnerova 3465, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 579 485
40595242
Dražba 3.5.2017 1. Zlúčené stavby: Ohodnocovaná nehnuteľnosť je súbor prevádzkových objektov, začlenených do malého uzavretého areálu. Nehnuteľnosť slúži k ob… Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X001791
30.3.2017
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
31335004
Dražba 18.5.2017 Opis predmetu dražby: Bratislava Bratislavský
2017-X001790
30.3.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 2.5.2017 Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v centre obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne-intraviláne obce Zlatná na Ostrov… Bratislava Bratislavský
2017-X001789
30.3.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 2.5.2017 Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v širšom centre obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne-intraviláne obce Marcelová… Bratislava Bratislavský
2017-X001788
30.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 28.4.2017 Dražba - rodinný dom súpisné č. 1071, na ul. Karmínová v meste Žilina, miestna časť Budatín, postavený na parcele č. 712/158 a pozemky, parcel… Bratislava Bratislavský
2017-X001787
30.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 28.4.2017 3 izbový byt č. 14, na 6.p., vo vchode č. 9, na ulici Nábrežie 4. apríla v meste Liptovský Mikuláš. Vypočítaná podlahová plocha je 24,36 m2. Bratislava Bratislavský
2017-X001786
30.3.2017
Katarína Szabóová Súdny exekútor 24.5.2017 Žitnoostrovská ulica, Dunajská Streda Dunajská Streda Trnavský
2017-X001785
29.3.2017
Dražba 23.3.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X001784
29.3.2017
Dražba 23.3.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2017-X001783
29.3.2017
Dražba 24.3.2017 Rodinný dom č. 14, na parc. č. 90, v obci Ľubovec, katastrálne územie Ruské Pekľany. K predmetu dražby patrí aj pozemok, parc. č. 90, druh zas…
2017-X001782
29.3.2017
Dražba 24.3.2017 Administratívna budova č.s. 373 na p.č.KN 2/4 a 2/9 v obci Pozdišovce:
2017-X001781
29.3.2017
Dražba 24.3.2017 Rodinný dom súp.č. 1580, na parc. č. 297/2, k.ú. Močarany, v obci Michalovce, ul. Močarianska 1580/96. Predmetom dražby sú aj pozemky o celkov…
2017-X001780
29.3.2017
Dražba 23.3.2017 Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Kyjatice, okres Rimavská Sobota v dvoch samostatných lokalitách, na okraji zastavaného územia obce. Stavby …
2017-X001779
29.3.2017
Dražba 20.3.2017 1. Identifikácia vozidla