Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X001617
22.3.2017
Dražba 17.3.2017 Rodinný dom súp.č. 829 na parc.č. 249
2017-X001616
22.3.2017
Dražba 17.3.2017 Sklad PUMS, súp. Č. 386 na parc. č. 523
2017-X001615
22.3.2017
Dražba 17.3.2017 Dielňa ORV, p.č. 659/21, k. ú. Prakovce:
2017-X001614
22.3.2017
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
Dražba 26.4.2017 BYT Č. 14, UL. NEMOCNIČNÁ 22, VEĽKÝ KRTÍŠ Žilina Žilinský
2017-X001613
22.3.2017
Blackside, a.s.
48191515
Dražba 18.4.2017 Rodinný dom s.č.523 k.ú. Sečovská Polianka Bratislava Bratislavský
2017-X001612
22.3.2017
Stavebné bytové družstvo Skalica
00176656
Dražba 10.4.2017 Predmet dražby sa nachádza v murovanom bytovom dome č.súp. 409 v k.ú. Dojč, ktorý má celkom 1+2 podlažia, 1 vchod, plochú strechu, v dome … Skalica Trnavský
2017-X001611
22.3.2017
Mgr. Ing. Pavol Korytár správca konkurznej podstaty úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik
00000000
Dražba 7.4.2017 Internát je v súčasnosti využívaný ako hotel s názvom Hotel Trnavan. Jedná sa o najnižšiu kategóriu ubytovania, ktorá predovšetkým slúži ako r… Trnava Trnavský
2017-X001610
22.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 13.4.2017 POPIS STAVBY Bratislava Bratislavský
2017-X001609
22.3.2017
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
Dražba 17.3.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X001608
22.3.2017
SUN TRADE, s.r.o.
46187707
Dražba 21.3.2017 Trenčín Trnavský
2017-X001607
22.3.2017
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
00173801
Dražba 27.4.2017 Vzhľadom k tech. stavu domu a k vykonaným rekonštrukciám (výplne otvorov, zateplenie, fasáda, strecha) je uvažované so životnosťou 95 rokov.Oc… Prievidza Trenčianský
2017-X001606
22.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 21.4.2017 DRAŽBA: Rodinný dom súp. č. 3000, na parc. č. 1355/2 a parc. č. 1354/1, k.ú. Stráňany, v obci Michalovce, ul. Partizánska 3000/19. Predmetom d… Bratislava Bratislavský
2017-X001605
22.3.2017
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
35799200
Dražba 28.4.2017 Byt č.30/2.p., vchod č.63, bytový dom s.č.4520 Bratislava Bratislavský
2017-X001604
22.3.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome s. č. 1858/7, 9, 11, na ul. Cintorínska, v Šali, zastúpení správcom Stavebné bytové družstvo
00170747
Dražba 27.4.2017 Predmet dražby sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome č.súp. 1858 v k.ú. Šaľa, ktorý má celkom 1+6 podlaží, 3 vchody, plochú strechu… Šaľa Nitriansky
2017-X001603
22.3.2017
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
Dražba 3.5.2017 BYT č. 1, na 2 mezaníne (3.NP A 4.NP), vchod č. 1 Žilina Žilinský
2017-X001602
22.3.2017
Blackside, a.s.
48191515
Dražba 18.4.2017 Rodinný dom: Rodinný dom s.č.807, na parc.č.1591/1 k.ú Poproč Bratislava Bratislavský
2017-X001601
22.3.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 25.4.2017 Hodnotený objekt sa nachádza v uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov v obci Čiližská Radvaň, okres Dunajská Streda. Hodnotené … Bratislava Bratislavský
2017-X001600
22.3.2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
Dražba 18.4.2017 Predmet dražby s pracovným označením A – nehnuteľnosti: Bratislava Bratislavský
2017-X001599
22.3.2017
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
Dražba 26.4.2017 Byt č. 108, sídl. Rúbanisko III č. Žilina Žilinský
2017-X001598
22.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 5.4.2017 Garáž č. 1 na parc. č. 1943/40 Bratislava Bratislavský