Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X003713
26.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 341/B, zastúpená: Consumer Finance Holding, a.s. v zastúpení na základe plnej moci: JUDr. Enikő Kurucová – riaditeľka odboru vymáhania spol. CFH, a. s Jarmila Gurovičová – špecialistka odboru vymáhania spol. CFH, a. s. Mgr. Mária Šoltésová – vedúca tímu odboru vymáhania spol. CFH, a. s
35923130
Dražba 4.8.2017 Opis predmetu dražby: Rodinný dom, súpisné č. 35, parcela č. 106/3, k.ú. Gemerské Dechtáre, obec Gemerské Dechtáre, okres Rimavská Sobota Rod… Kežmarok Prešovský
2017-X003712
26.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 341/B, zastúpená: Consumer Finance Holding, a.s.
35923130
Dražba 4.8.2017 Byt č. 10, 6.NP (5.poschodie), ul. Magnezitárov č. 3, súpisné č. 1204, parcela č. 1908/325, k.ú. Revúca, obec Revúca, okres Revúca Byt č. 10 s… Kežmarok Prešovský
2017-X003711
26.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 341/B, zastúpená: Consumer Finance Holding, a.s. v zastúpení na základe plnej moci: JUDr. Enikő Kurucová – riaditeľka odboru vymáhania spol. CFH, a. s Jarmila Gurovičová – špecialistka odboru vymáhania spol. CFH, a. s. Mgr. Mária Šoltésová – vedúca tímu odboru vymáhania spol. CFH, a. s
35923130
Dražba 2.8.2017 Rodinný dom, ul. Pod záhradami č. 91, súpisné č. 3767, parcela č. 1308, k.ú. Obid, obec Obid, okres Nové Zámky Rodinný dom je murovaný, čiasto… Kežmarok Prešovský
2017-X003710
26.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 341/B, zastúpená: Consumer Finance Holding, a.s.
35923130
Dražba 2.8.2017 Rodinný dom, súpisné č. 150, parcela č. 286, k.ú. Sikenička, obec Sikenička, okres Nové Zámky Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s… Kežmarok Prešovský
2017-X003709
26.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 341/B, zastúpená: Consumer Finance Holding, a.s. v zastúpení na základe plnej moci: JUDr. Enikő Kurucová – riaditeľka odboru vymáhania spol. CFH, a. s Jarmila Gurovičová – špecialistka odboru vymáhania spol. CFH, a. s. Mgr. Mária Šoltésová – vedúca tímu odboru vymáhania spol. CFH, a. s
35923130
Dražba 4.8.2017 Byt č. 1B-2B, 3.NP (2.poschodie), ul. Dr. Jánského č. 4, súpisné č. 477, parcela č. 531/3, k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Ž… Kežmarok Prešovský
2017-X003708
26.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 341/B, zastúpená: Consumer Finance Holding, a.s.
35923130
Dražba 2.8.2017 Rodinný dom, k.ú. Salka, obec Salka, okres Nové Zámky. Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a s pôdoryso… Kežmarok Prešovský
2017-X003707
26.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 25.7.2017 Bytový dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza na ulici Okružná č. 14, na bežnom sídlisku v SZ okrajovej obytnej časti mesta Handlová, v z… Bratislava Bratislavský
2017-X003706
26.6.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 25.7.2017 Rodinný dom súpisné č. 46, v obci Velušovce, postavený na parcele č. 1057/3 a pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálne… Bratislava Bratislavský
2017-X003705
26.6.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 25.7.2017 Rodinný dom súpisné č. 211, v obci Vrakúň, postavený na parcele č. 1479/16, garáž súpisné č. 1068 postavená na parcele č. 1479/97, hospodárska… Bratislava Bratislavský
2017-X003685
23.6.2017
Štefan Majchrák Súdny exekútor 16.8.2017 sídlo Ex. úradu, následne presun na draženú parcelu. Bratislava Bratislavský
2017-X003700
23.6.2017
Dražba 19.6.2017 Predmet dražby sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome č.súp. 156 v k.ú. Stará Turá, ktorý má celkom 1+8 podlaží, 2 vchody, plochú st…
2017-X003699
23.6.2017
Dražba 20.6.2017 Identifikácia pozemku: LV č. 240
2017-X003698
23.6.2017
Dražba 20.6.2017 Identifikácia pozemku: LV č. 238
2017-X003697
23.6.2017
Dražba 20.6.2017 Ocenenie ako aj určenie koeficienta polohovej diferenciácie bude vykonané v závislosti od druhu pozemku v súbore C-KN (TTP, orná pôda) s prihl…
2017-X003696
23.6.2017
Dražba 20.6.2017 Ocenenie ako aj určenie koeficienta polohovej diferenciácie bude vykonané v závislosti od druhu pozemku v súbore C-KN (TTP, orná pôda) s prihl…
2017-X003695
23.6.2017
Dražba 20.6.2017 Ocenenie ako aj určenie koeficienta polohovej diferenciácie bude vykonané v závislosti od druhu pozemku v súbore C-KN (TTP, orná pôda) s prihl…
2017-X003694
23.6.2017
Dražba 20.6.2017 Ocenenie ako aj určenie koeficienta polohovej diferenciácie bude vykonané v závislosti od druhu pozemku v súbore C-KN (TTP, orná pôda) s prihl…
2017-X003693
23.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 23.6.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X003692
23.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 31.7.2017 3-izbový byt č. 38 o celkovej výmere 81,35 m2, na 4.p., vchod č. 14, na ulici Školská 45/14, Nová Baňa, postavenom na parcele registra "C… Bratislava Bratislavský
2017-X003691
23.6.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 25.7.2017 Rodinný dom v obci Unín, súpisné číslo 181, okres Skalica, postavený na parcele č. 581/1 a pozemky parcely registra "C" evidované na… Bratislava Bratislavský