Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X006660
16.11.2017
Ing. Rybárik Ivan
Dátum narodenia: 16.12.1969
Dražba 18.12.2017 Nebytový priestor sa nachádza v murovanom obytnom dome na jeho prvom nadzemnom podlaží /prízemí/. Bytový dom má celkom 1+6 podlaží, hodnot… Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X006659
16.11.2017
Ing. Rybárik Ivan
Dátum narodenia: 16.12.1969
Dražba 18.12.2017 Nebytový priestor sa nachádza v murovanom obytnom dome na jeho prvom nadzemnom podlaží /prízemí/. Bytový dom má celkom 1+6 podlaží, hodnot… Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X006658
16.11.2017
Ing. Rybárik Ivan
Dátum narodenia: 16.12.1969
Dražba 18.12.2017 Byt sa nachádza v murovanom obytnom dome na jeho šiestom /najvyššom/ podlaží. Bytový dom má celkom 1+6 podlaží, hodnotený byt je v stredov… Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X006657
16.11.2017
Ing. Rybárik Ivan
Dátum narodenia: 16.12.1969
Dražba 18.12.2017 4. Byt sa nachádza v murovanom obytnom dome na jeho piatom podlaží. Bytový dom má celkom 1+6 podlaží, hodnotený byt je v… Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X006656
16.11.2017
Ing. Rybárik Ivan
Dátum narodenia: 16.12.1969
Dražba 18.12.2017 Ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlé plochy pri bytových domoch. Pozemky sa nachádzajú v okresnom meste Bardejov, na Partizánskej ulici č. 46,… Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X006655
16.11.2017
JUDr. Tomáš Kohút
Dátum narodenia: 17.08.1983
Dražba 14.12.2017 Byt č. 3 na 1. poschodí s príslušenstvom v bytovom dome súpisné číslo 310, Cerovo Zvolen Banskobystrický
2017-X006654
16.11.2017
AFISS venture capital, s.r.o.
44186461
Dražba 14.12.2017 Rodinný dom súpisné číslo 380 na parcele C-KN č. 979, k. ú. Hrochoť Zvolen Banskobystrický
2017-X006653
16.11.2017
Mesto Gelnica
00329061
Dražba 11.12.2017 Bytový dom č.s.1122, v ktorom sa nebytový priestor nachádza, sa nachádza na parcele č.548 v k.ú. Gelnica, ul. SNP č. 16, 17, 18, 19 v meste Ge… Gelnica Košický
2017-X006652
16.11.2017
Peter Hodermarský Súdny exekútor 18.12.2017 Slavošovce 273 Rožňava Košický
2017-X006651
16.11.2017
Jozef Karas Súdny exekútor 21.12.2017 vpriestoroch nehnuteľnosti - byt č. 22, vchod 1, 3. p. , Ulič č. 67 Humenné Prešovský
2017-X006619
15.11.2017
Michal Mazúr Súdny exekútor 18.12.2017 Košická Nová Ves Košice Košický
2017-X006618
15.11.2017
Stacho Chladný Súdny exekútor 13.4.2018 miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Zvolen Banskobystrický
2017-X006617
15.11.2017
Michal Mazúr Súdny exekútor 18.12.2017 obec Stankovce Košice Košický
2017-X006639
15.11.2017
Dražba 7.11.2017 Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 126/215. Bytový dom sa nachádza v o…
2017-X006638
15.11.2017
Dražba 9.11.2017 Popis bytového domu so súp. č. 1281
2017-X006637
15.11.2017
Dražba 10.11.2017 Administratívno-sociálny objekt súp.č.1199 postavený na pozemku parc .č. KN-C 20/135, ktorý je súčasťou predmetu dražby pozostáva z výrobnej h…
2017-X006636
15.11.2017
Dražba 10.11.2017 Predmetom dražby sú pozemky a to pozemok parc.č. KN-C 13654/28, zapísaný na LV č.4560, a pozemok parc.č. KN-C 13654/134, zapísaný na LV č.4803…
2017-X006635
15.11.2017
Dražba 10.11.2017 Rodinný dom na parc. č. 401
2017-X006634
15.11.2017
Dražba 10.11.2017 Dom sa nachádza na ul. Stará cesta 2 v JZ obytnej časti Vyšný Koniec mesta Turzovka, okres Čadca. Dom je prístupný po spevnenej miestnej komun…
2017-X006633
15.11.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
Dátum narodenia: 20.07.1979
Dražba 28.11.2017 Rodinný dom súp. č. 93 Banská Bystrica Banskobystrický