Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X001597
22.3.2017
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., značka správcu: S 1293, správca úpadcu: Eva Vlkolenská „v konkurze“ Nar.: 30.11.1979, Bytom: Bátorová č. 136, 991 26 Bátorová
47244259
Dražba 25.4.2017 Rodinný dom súp.č. 136, k.ú. Bátorová Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X001596
22.3.2017
JUDr. Marián Novikmec, správca
37789406
Dražba 20.4.2017 Nehnuteľnosti z listu vlastníctva 1298 k.ú. Čemerné obec Vranov nad Topľou sú parcely 1404/2 a 1404/3 sa nachádzajú v intraviláne obce Vranov … Vranov nad Topľou Prešovský
2017-X001595
22.3.2017
JUDr. Marián Novikmec, správca
37789406
Dražba 20.4.2017 Nehnuteľnosť z listu vlastníctva č. 303 k.ú. Turňa nad Bodvou obec Turňa nad Bodvou na parcely č. 5239/7 je pozemok v zastavanom území obce Tu… Vranov nad Topľou Prešovský
2017-X001591
21.3.2017
Dražba 23.2.2017 Ide o jednoizbový byt s príslušenstvom 1-izba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a chodba. Nachádza sa na prízemí / 1 nadzemné podlažie/ v strednej sekcii…
2017-X001590
21.3.2017
Dražba 28.2.2017 Ide o trojizbový byt s príslušenstvom 3-izby, kuchyňa, vstupná chodba, kúpeľňa, WC a chodba. Nachádza sa na 1.p. / 2 nadzemné podlažie/ v kra…
2017-X001589
21.3.2017
Dražba 16.3.2017 Objekt ubytovací súp. č. 101 na parc. č. 21/2
2017-X001588
21.3.2017
Dražba 16.3.2017 Rodinný dom súpisné číslo 274 sa nachádza v obytnej okrajovej časti s prevažne zástavbou rodinnými domami. V blízkosti bytového domu sa nachád…
2017-X001587
21.3.2017
Dražba 15.3.2017 Popis bytového domu so súp. č. 3367
2017-X001586
21.3.2017
Dražba 15.3.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 397
2017-X001585
21.3.2017
Dražba 14.3.2017 1./ nehnuteľný majetok:
2017-X001584
21.3.2017
Dražba 15.3.2017 Rodinný dom súp. č. 291, k.ú. Chanava
2017-X001583
21.3.2017
SVB - OLYMPIA
42407664
Dražba 11.4.2017 Ohodnocovaný byt č. 10 sa nachádza na 3. poschodí (4. podlaží) bytového domu na ulici Hlavná 995/11 v Krompachoch. Byt má tri obytné miestnost… Krompachy Košický
2017-X001582
21.3.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 27.4.2017 Dom sa nachádza v okrajovej SV obytnej časti obce Tušice, okres Michalovce, v zástavbe rodinných domov štandardného vybavenia. Dom je prístupn… Bratislava Bratislavský
2017-X001581
21.3.2017
CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o.
36762385
Dražba 13.4.2017 Hodnotená nehnuteľnosť RD č.1129 a RD č.2715 s príslušenstvom sa nachádza mimo zastavaného územia okresného mesta Krupina a cca 1200-1500 m od… Košice Košický
2017-X001580
21.3.2017
JUDr. Lenka Maďarová
42068452
Dražba 27.4.2017 Rodinný dom súp. č. 83 v k. ú. Považský Chlmec, obec Žilina Žilina Žilinský
2017-X001579
21.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 21.4.2017 Rodinný dom súp.č.130 na parc.č.37/3 Bratislava Bratislavský
2017-X001578
21.3.2017
LawService Recovery, k.s., správca úpadcu: AUTO V, s.r.o. ,,v konkurze“, so sídlom A. Jiráska 4974, 984 01 Lučenec, IČO: 36 625 914
47817003
Dražba 19.4.2017 Predajňa automobilov súp. č. 4974 na parc. č. 6051/9 k.ú. Lučenec Zvolen Banskobystrický
2017-X001577
21.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 19.4.2017 Rodinný dom: s.č. 25 na parc. č.65, k.ú. Malinová Bratislava Bratislavský
2017-X001576
21.3.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 18.4.2017 Rodinný dom, s.č. 15, p.č. 17/17, k.ú. Ohrady Bratislava Bratislavský
2017-X001575
21.3.2017
UniCredit Bank Slovakia a. s.
00681709
Dražba 18.4.2017 Dražba - rodinný dom súpisné číslo 113 v obci Horné Trhovište. K rodinnému domu prislúchajú pozemky parcelné č. 93/2, druh pozemku zastavané p… Bratislava Bratislavský