Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2012-X009541
28.11.2012
RNDr. Ing. Marek Kelbel, rod. Kelbel
Dátum narodenia: 17.06.1973
Dražba 29.11.2012 Bratislava Bratislavský
2011-X005424
20.7.2011
Tatra banka, akciová spoločnosť
00686930
Dražba 2.8.2011 Pôvodný Dom bol postavený v roku 1850 ako murovaný tradičný, s kamennými základmi. V roku 1973 bol kompletne prestavaný. Dom je dobre udržiava… Bratislava Bratislavský
2012-X009540
28.11.2012
OTP Banka Slovensko, a. s.
31318916
Dražba 30.11.2012 Bratislava Bratislavský
2011-X005423
20.7.2011
Vlastníci bytov a nebytových priestorov zastúpení správcom: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
44518684
Dražba 23.8.2011 Bytový dom: Bytový dom je situovaný v zástavbe bytových domov, postavených ako súčasť bytovej zástavby sídliska Terasa. Bytový dom je 5 poscho… Košice Košický
2012-X009539
28.11.2012
OTP Banka Slovensko, a. s.
31318916
Dražba 30.11.2012 Bratislava Bratislavský
2012-X009538
28.11.2012
OTP Banka Slovensko, a. s.
31318916
Dražba 30.11.2012 Bratislava Bratislavský
2011-X005422
20.7.2011
Vlastníci bytov a nebytových priestorov zastúpení správcom: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
44518684
Dražba 23.8.2011 Bytový dom: Bytový dom je situovaný v zástavbe bytových domov, postavených ako súčasť bytovej zástavby sídliska Dargovských hrdinov. Bytový do… Košice Košický
2012-X009537
28.11.2012
OTP Banka Slovensko, a. s.
31318916
Dražba 29.11.2012 Bratislava Bratislavský
2012-X009536
28.11.2012
OTP Banka Slovensko, a. s.
31318916
Dražba 29.11.2012 Bratislava Bratislavský
2012-X010099
18.12.2012
Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené: Mestská časť Bratislava – Ružinov
00603155
Dražba 16.1.2013 Dvojizbový byt s príslušenstvom, podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavanom pozemku. Bratislava Bratislavský
2012-X010098
18.12.2012
Vlastníci bytov v Bytovom dome s. č. 540 v Šali, ulica: Kukučinová, postavenej na parc. reg. ,, C,, č. 875 – blok A/9, zapísané na Správe katastra Šaľa, na LV č. 4337 v kat. úz. Šaľa, obec Šaľa, okres Šaľa, v zastúpení: Spoločenstvo vlastníkov bytov – Kukučínová 540, Šaľa
36097586
Dražba 17.1.2013 Ohodnocovaný byt č. 3 sa nachádza na 1.NP (prízemí) vchodu č. 7, bytového domu so súpisným číslom 540, k.ú. Šaľa, obec Šaľa, okres Šaľa. Bytov… Šaľa Nitriansky
2012-X010097
18.12.2012
Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
00151653
Dražba 21.1.2013 Bratislava Bratislavský
2012-X010089
14.12.2012
Dražba 12.12.2012 Byt č. 15 s príslušenstvom je situovaný na 3. NP obytného domu. Jedná sa o novostavbu nadstavby obytného domu. Nadstavba bola povolená stavebn…
2012-X010088
14.12.2012
Dražba 12.12.2012 Byt č. 4 sa nachádza na II. NP / 1. poschodí / bytového domu. Byt sa nachádza v novej bytovej výstavbe, pričom bol daný do užíva…
2012-X010087
14.12.2012
Dražba 11.12.2012 Rodinný dom súp.č. 117 je postavený na pozemku parc.č. 394 v zastavanom území obce Dvorianky, katastrálne územie Dvorianky, okres Trebišov. R…
2011-X005417
19.7.2011
Dražba 14.7.2011 Rodinný dom súp.č.6 postavený na parc.č.113 v obci Bruty. Dom je samostatne stojací, je jednopodlažný, nie je podpivničený. Rodinný dom bol da…
2012-X010086
14.12.2012
Dražba 12.12.2012 Dom sa nachádza v časti obce Komárno ul.Dunajské Nábrežie č.26. Dom je radový v rade obytných domov s 3x vchod, tento má 72 bytov, vchod 24by…
2011-X005416
19.7.2011
Dražba 13.7.2011 Rodinný dom
2012-X010085
14.12.2012
Dražba 12.12.2012 Dom sa nachádza v časti obce Komárno ul. Hviezdna č.13. Dom je radový v rade obytných domov s 3x vchod, tento má 12 bytov, má 4x nadzemné a j…
2011-X005415
19.7.2011
Dražba 13.7.2011 Rodinný dom