Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zrušenie bez likvidácie č. 595461

obchodnej spoločnosti WYSSY s.r.o.

Druh
Oznam
Oznam

Sro 16376/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti WYSSY s.r.o., Cukrovarská 2659, Rimavská Sobota, IČO: 44 604 254, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák.

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

  • Súd Okresný súd Banská Bystrica
  • Spisová značka 28Cbr/37/2016
  • ICS 6116209634
  • Vydal JUDr. Ľubica Mojžišová.
  • Vydal FN samosudca
  • Odoslal Mgr. Roman Karkalík