Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zrušenie bez likvidácie č. 795619

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.

 • Konanie č. 795619
 • Vydaný 3.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 12.1.2017
 • Úpadca bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.
 • Navrhovatelia BONKUL, s.r.o.
  IČO: 36311049
  Smetanova 8
  91101   Trenčín
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci o zrušenie BONKUL, s.r.o., so sídlom Smetanova 8, 911 01 Trenčín, IČO

36 311 049, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 11813/R,

bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 38CbR/64/2016
 • ICS 3116205176
 • Vydal Mgr. Filip Bojda
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Petra Pazderová