Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zrušenie bez likvidácie č. 795620

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.

  • Konanie č. 795620
  • Vydaný 3.1.2017
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 12.1.2017
  • Úpadca bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci o zrušenie Plast JD, s. r. o. so sídlom Vajanského 6, 911 01 Trenčín, IČO

36 746 592, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 17588/R,

bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.

  • Súd Okresný súd Trenčín
  • Spisová značka 38CbR/142/2015
  • ICS 3115222973
  • Vydal Mgr. Filip Bojda
  • Vydal FN vyšší súdny úradník
  • Odoslal Mgr. Petra Pazderová