Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zrušenie bez likvidácie č. 788569

LUDMA TRADING SR

 • Konanie č. 788569
 • Vydaný 9.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 12.1.2017
 • Úpadca LUDMA TRADING SR
  IČO: 36414417
 • Navrhovatelia LUDMA TRADING SR, s.r.o.
  IČO: 36414417
  Bôrická cesta 16
  01001   Žilina
 • Miroslav Ľudma, Ing.
  K lesu 3257
  73801   Frýdek - Místek
 • LUDMA TRADING s.r.o.
  Žabeň 1
  73801   Žabeň
Druh
Oznam
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti: LUDMA TRADING SR, s.r.o. so sídlom: Bôrická cesta 16, 010 01 Žilina, IČO: 36 414 417, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení Zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 5CbR/187/2016
 • ICS 5116222017
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Žaneta Pažická