Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zrušenie bez likvidácie č. 788579

P-TERM

 • Konanie č. 788579
 • Vydaný 9.1.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 12.1.2017
 • Úpadca P-TERM
  IČO: 31563601
Druh
Oznam
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti: P-TERM, s.r.o., so sídlom: Francúzskych partizánov 47, 038 61 Vrútky, IČO: 31 563 601, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení Zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 5CbR/186/2016
 • ICS 5116221475
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Žaneta Pažická