Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Značka R147875
 • Dátum zverejnenia 12.1.2017
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Typ zápisu Zmena zápisu
 • Podávateľ
  PRODUKT SK s.r.o.
  IČO: 36014915
  Streženická 1023
  020 01 Púchov
  Zapísaný oddiel Sro vložka 3588/R
Zmeny

Zaregistrovali sme zmenu osôb:
Nové osoby

Zrušené osoby

Text podania
ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 3588/R OBCHODNÉ MENO: PRODUKT SK s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Streženická 1023, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 IČO: 36 014 915 DEŇ ZÁPISU: 09.12.1996 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výroba kovových konštrukcií a drobného kovového tovaru 2. maloobchod s priemyselným tovarom 3. veľkoobchod s priemyselným tovarom 4. zámočníctvo 5. kovoobrábanie 6. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 7. prenájom motorových vozidiel 8. výroba jednoduchých kovových a gumových výrobkov 9. výroba pneumatík 10. poriadanie a organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí 11. obstarávacie služby spojené s prevádzkovaním múzeí, galérií a výstav 12. vývoj a výskum v oblasti gumárenských a strojárenských výrobkov 13. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 14. maloobchod a veľkoobchod 15. sprostredkovanie obchodu 16. výroba strojov a zariadení pre fotovoltaické elektrárne 17. výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 19. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3 20. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Lukáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Zábrehom 1578, Názov obce: Púchov Meno a priezvisko: Alena Lukáčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Zábrehom 1578, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01, Vznik funkcie: 07.11.2011 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú dvaja konatelia spoločne. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: spnr service, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Výška vkladu: 3 010 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 010 000,000000 EUR, Záložné právo: Na základe zmlúv o zriadení záložného práva podpísaných dňa 14.03.2013, boli zriadené záložné práva na obchodné podiely spoločníkov Ing. Vladimíra Lukáča a Alenu Lukáčovú. Záložné práva vznikli dňom zápisu do obchodného registra. V dôsledku prevodu obchodných podielov uvedených spoločníkov, prešli záložné práva na nadobúdateľa - spoločnosť spnr service, s.r.o. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 010 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 010 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.10.1996, podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10345 2. Valné zhromaždenie konané dňa 23.11.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy Dodatkom č. 1 zo dňa 23.11.2001. 3. Valné zhromaždenie dňa 17.12.2001 schválilo prevod obchodných podielov (Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 21.12.2001) a zmeny spoločenskej zmluvy prijatím Dodatku č.2 k spoločenskej zmluve.