Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Značka R147873
 • Dátum zverejnenia 12.1.2017
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Typ zápisu Zmena zápisu
 • Podávateľ
  QEX, a.s.
  IČO: 00587257
  Brnianska 1
  911 05 Trenčín
  Zapísaný oddiel Sa vložka 8/R
Zmeny

Zaregistrovali sme zmenu osôb:
Nové osoby

Zrušené osoby

Text podania
ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 8/R OBCHODNÉ MENO: QEX, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brnianska č. 1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 IČO: 00 587 257 DEŇ ZÁPISU: 28.05.1990 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovanie obchodu 2. prenájom technických zariadení 3. výskum a vývoj 4. projekcia strojárenských zariadení 5. poradenské a sprostredkovateľské služby v oblasti bankovej techniky, parkovacích a iných automatov 6. reklamné a propagačné činnosti 7. výskum trhu 8. nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho preda- ja a predaj v rámci ohlasovacích živností 9. investorská činnosť pri výstavbe a zariaďovaní bánk 10. poradenstvo, inštalácia a servis v oblasti informačnej a bankovej techniky a iných elektronických zariadení 11. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností 12. prenájom nehnuteľností 13. vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov) 14. vykonávanie priemyselných stavieb 15. vykonávanie bytových a občianskych stavieb 16. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 17. elektroinštalácie 18. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 19. automatizované spracovanie dát 20. výroba strojov, nástrojov a zariadení /strojárenských/ 21. výroba strojov, nástrojov a zariadení /elektro - slaboprúd/ 22. výroba reklamnej grafiky na strojoch a zariadeniach /gravírovanie, rezanie plastov a kovov/ 23. prenájom reklamných plôch /exteriér aj interiér/ 24. vydavateľské činnosti 25. výroba veľkoplošných plagátov 26. dizajn - návrh a realizácia 27. zariaľovanie interiérov 28. sprostredkovanie služieb a výroby 29. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení 30. výroba plagátov 31. výroba tovaru z papiera a lepenky 32. rozmnožovanie nahraných nosičov so súhlasom autora 33. poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb- vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Matej Zovčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 7372/11, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 12.12.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ľuboslav Jargaš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Komárky 6, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 12.12.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Katarína Iris Hanzelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Brezinou 2259/63, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 12.12.2014 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Bohumil Hanzel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Brezinou 2259/63, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 28.12.2016 člen predstavenstva, generálny riaditeľ, Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Hort, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farská 471/471, Názov obce: Nová Dubnica - Veľký Kolačín, PSČ: 018 51, Vznik funkcie: 28.12.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zaväzujú podpismi dvaja členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne, alebo generálny riaditeľ samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Katarína Hanzelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Brezinou 2259/63, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 04.05.2016 Meno a priezvisko: Peter Batka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beckovská 1184/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 04.05.2016 Meno a priezvisko: Ing. Janka Prekopová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 983/12, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 04.05.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 430 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 430 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 2000, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 215,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zák.č.104/1990 Zb., o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.5.1990 Rozhodnutím Federálného ministerstva financii č.j. XI/2-24 030/90 zo dňa 23.11.1990 bolo udelené akciovej spoločnosti Q-EX Trading a.s. povolenie na založenie podniku so zahraničnou majetkovou účasťou podľa § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahranič- nou majetkovou účasťou, v znení Zák.č. 112/1990 Zb. a neskorších právnych predpisov. Stary spis: Sa 35 2. Na valnom zhromaždení dňa 17. 8. 1992 boli zmenené stanovy spoločnosti v zmysle Obchod- ného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 35 3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18. 10. 1993 bolo schválené zvýšenie kmeňové- ho imania spoločnosti, počet druh a menovitá hodnota akcií a zmena stanov spoločnosti. 4. Zmena stanov bola schválená mimoriadnym Valným zhromaždením dňa 30. 3. 1994. Stary spis: Sa 35 5. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 12.09.1994. Stary spis: Sa 35 6. Zmena stanov schválená na Valnom zhromaždení dňa 29.5.1995. Stary spis: Sa 35 7. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 08.05.1996. Stary spis: Sa 35 8. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 24.06.1996. Stary spis: Sa 35 9. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 83/96, NZ 85/96 zo dňa 10.03.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. 10. Valné zhromaždenie dňa 12.05.1997 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti. 11. Valné zhromaždenie dňa 11.5.1998 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti. 12. Odstúpenie člena dozornej rady z funkcie zo dňa 23.11.1998. 13. Zmena stanov schválená valným zhromaždením 17.5.1999 notárskou zápisnicou N 238/99, NZ 225/99 zo dňa 17.5.1999. 14. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 15.11.1999 (notárska zápisnica N 577/99, NZ 533/99) rozhodlo o zmene Stanov spoločnosti Q-EX, a.s. a schválilo zmenu Stanov spoločnosti Q-EX, a.s. 15. Valné zhromaždenie dňa 15.5.2000 (notárska zápisnica N 219/00, NZ 230/00) rozhodlo o zmene sídla spoločnosti. 16. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 21.5.2001. 17. Priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 21.5.2001 osvedčený notárskou zápisnicou N 302/01, NZ 285/01 zo dňa 21.5.2001. 18. Valné zhromaždenie dňa 20.5.2002 (notárska zápisnica N 294/02, NZ 273/02) schválilo zmenu Stanov spoločnosti Q-EX, a.s.). 19. Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 28.10.2002 (notárska zápisnica N 677/02, NZ 646/02) rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.