Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oznámenie

podľa - 477 ods. 4, 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

 • Spoločnosť
  Enterprise Services Slovakia s.r.o.
  IČO: 35785306
  Galvaniho 7
  82002 Bratislava 22
  Zapísaný na Okresný súd Bratislava I oddiel Sro vložka 21438/B Iná registrácia:
  Právna forma:
  SID:
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2017 11.1.2017
 • Spoločnosť
  Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.
  IČO: 50438336
  Galvaniho 7
  82104 Bratislava
  Zapísaný na Okresný súd Bratislava I oddiel Sro vložka 113157/B Iná registrácia:
  Právna forma:
  SID:
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2017 11.1.2017
Zverejňuje text

S účinnosťou ku dňu 01.01.2017 došlo k predaju časti podniku známeho ako Non-ES časť podniku v spoločnosti Enterprise Services Slovakia s.r.o. (pôvodne Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.) v prospech spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., a to na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 16.12.2016 v súlade s ust. par. 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Spoločnosť Enterprise Services Slovakia s.r.o. (pôvodne Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.) v pozícii predávajúceho a spoločnosť Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. v pozícii kupujúceho oznamujú prevzatie záväzkov a prechod pohľadávok vzťahujúcich sa na časť podniku známeho ako Non-ES časť podniku do spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.

Dátum
11.1.2017