Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rozhodnutie / oznámenie orgánu verejnej moci

Žilinský samosprávny kraj

  • Oznamovateľ Žilinský samosprávny kraj
    Komenského 48
    011 09  Žilina
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2017 12.1.2017
  • Dátum oznámenia 1.1.0001
Súvisiace odkazy
Zverejňuje text

O z n á m e n i e    o zániku povolenia

 

V súlade s ust. § 20 písm. a) zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch  zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, na základe predloženého úmrtného listu o úmrtí MUDr. Jozefa Valentu Vám oznamujeme, že rozhodnutie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Žilinským samosprávnym krajom, odborom zdravotníctva č.  07800/2006/OZ zo dňa 20. novembra 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2006,  poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatria MUDr. Jozefovi Valentovi, IČO: 37 909 908,  zaniklo úmrtím dňa 23.12.2016.

 

 

 

                                                                                MUDr. Mária Bohušová

                                                                               lekár samosprávneho kraja   

 

 

 

Rozhdonutie dostanú:

 

-          Slovenská lekárska komora

-          Všeobecná zdravotná poisťovňa,  a.s.    

-          Union zdravotná poisťovňa, a.s.

-          Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

-          Daňový úrad Martin

-          Krajská správa štatistického úradu Žilina

-          Ministerstvo zdravotníctva SR

-          Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

-          Mesto Turany, obec Krpeľany

-          K spisu

Dátum
12.1.2017