Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaj z registra

ROZVOJ SPIŠA n. o.

 • Úrad Okresný úrad Košice
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 27 z roku 2017 8.2.2017
 • Subjekt
  ROZVOJ SPIŠA n. o.
  IČO: 35582537
  Medza 3444/10
  05201 Spišská Nová Ves
 • NFNO Nezisková organizácia
 • Názov NFNO Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • Dátum vzniku 25.1.2007
 • Štatutár Mgr. Jozef Kačenga, S. Chalupku 1981/4, 05201 Spišská Nová Ves
 • Zriaďovateľ Ing. Ivan Valkovič, Za školou 1954/3, 94201 Šurany
Súvisiace odkazy
Účel

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt regiónu Spiš a jeho okolia v náväznosti na Slovensko, Európsku úniu a okolitý svet

- ochrana ľudských práv a základných slobôd

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

- výskum, vývoj, vedeckotechnické služby a informačné služby

- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

- zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

- ostatné oblasti a podporné aktivity súvisiace s vyššie uvedenými službami

-

Peň. vklad zriaď.
Ing. Ivan Valkovič, vklad: 3319,39 EUR
Dátum zápisu
2.2.2017
Typ pohybu
Zmena
Zmeny

Zmena názvu
Zmena sídla
Zmena riaditeľa

Dátum
8.2.2017