Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zrušenie bez likvidácie č. 557430

GASTREND a.s. so sídlom: Železničná 275/30

Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti GASTREND a.s. so sídlom: Železničná 275/30, Trenčianska Teplá, IČO 00 588 148, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa

§ 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z.

v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až

po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

  • Súd Okresný súd Trenčín
  • Spisová značka 28CbR/33/2013
  • ICS 3113203861
  • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
  • Vydal FN samosudkyňa
  • Odoslal Veronika Hlobeňová