Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zrušenie bez likvidácie č. 499857

FORMANEK

 • Konanie č. 499857
 • Vydaný 12.11.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 224 z roku 2015 23.11.2015
 • Úpadca FORMANEK
  IČO: 35936444
 • Navrhovatelia FORMANEK, s.r.o.
  IČO: 35936444
  900 45   Malinovo
 • Karol Formanek
  900 45   Malinovo
Druh
Oznam
Oznam

Sro/36118/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti FORMANEK, s.r.o.,

so sídlom Záleská cesta 149/11, 900 45 Malinovo, IČO: 35 936 444, bez likvidácie, v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 33CbR/235/2014
 • ICS 1114215344
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Jarmila Vrbatovičová