Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2015

Štatistika je vypočítaná dňa sobota, 31. decembra 2016 pre 186701 slovenských firiem so závierkou v roku 2015

Aké veľké firmy sme analyzovali?

Na danej vzorke 186 701 firiem bolo 68% spoločností s tržbami do 100 tis. €.
Od 2 do 10 mil. € malo tržby 3,6% firiem. Iba 1,2% firiem dosiahlo tržby vyššie ako 10 mil. €.

Rebríček slovenských firiem zoradených podľa tržieb

Kategórie tržieb - počet firiem201320142015
do 100 tis. € 98 325 116 621 126 936
100 až 500 tis. € 27 707 32 493 35 150
500 tis. až 2 mil. € 12 355 14 009 15 781
2 až 10 mil. € 5 343 5 834 6 659
nad 10 mil. € 1 772 1 951 2 175
Spolu 145 502 170 908 186 701

Zisk rástol o 31%, EBITDA o 18% a tržby o 11%

Z grafu je zrejmý každoročný nárast tržieb. Z roku 2014 na 2015 to predstavuje rast 11%. Zisk o 31% a EBITDA o 18%.
Tento vysoký rast môže súvisieť s rastom ekonomiky ako aj s daňovými licenciami.

Rebríček slovenských firiem zoradených podľa zisku

RokTržbyZiskEBITDA
2013 162 884 339 145 € 5 088 578 146 € 15 911 210 938 €
2014 175 194 969 536 € 5 989 244 376 € 14 162 061 283 €
2015 193 647 987 279 € 7 869 203 697 € 16 730 651 936 €

Počet firiem v zisku naďalej stúpa, tento rok je to 56,7%

Po zavedení daňovej licencie vzrástol z celkového počtu firiem počet spoločností, ktoré sú v zisku, a to o 13%.
Súvisí to s daňovou licenciou, vďaka ktorej firmy nemajú vysokú motiváciu na vykazovanie straty, pretože aj tak musia zaplatiť aspoň minimálnu daň, ako aj s celkovým vývojom slovenského hospodárstva.

Počty201320142015
Zisk 72 925 93 840 105 796
Nulové hodnoty 10 394 6 275 6 298
Strata 62 183 70 793 74 607

Aké dane platia firmy?
Najviac firiem platí daňovú licenciu 960 €

Nasledujúci graf zobrazuje rozdelenie firiem podľa splatnej dane. Najväčší počet firiem zaplatilo daň vo výške daňovej licencie, a to 960 €. Štruktúra dane z príjmov v porovnaní s rokom 2014 sa výrazne nezmenila. Štruktúra dane z príjmov v porovnaní s rokom 2014 sa výrazne nezmenila.

Rebríček slovenských firiem zoradených podľa splatnej dane

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 20 234 12 959 986 €
1 € až 479 € 4 545 1 051 491 €
480 € 36 433 17 574 901 €
481 € až 959 € 11 882 7 765 163 €
960 € 44 451 42 658 285 €
961 € až 2879 € 27 185 43 808 258 €
2880 € 4 476 12 885 128 €
Vačšia ako 2880 € 37 495 2 597 852 905 €

Počet firiem, ktoré neplatili daň stále klesá

Na nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj počtu firiem, ktoré platili nulovú až zápornú daň. Obrovská zmena je z roku 2013 na 2014, po zavedení daňových licencií. Z roku 2014 na 2015 je zaznamenaný takisto pokles počtu firiem s nulovou až zápornou daňou.

Rebríček slovenských firiem zoradených podľa splatnej dane

RokPočet firiem s nulovou
alebo zápornou daňou
2015 20 234
2014 25 227
2013 77 589

Na skúmanej vzorke sme zaznamenali medziročný rast splatnej dane z príjmu. Po zavedení daňových lincencií bol z roku 2013 na 2014 zaznamenaný rast splatnej dane vo výške 30%. V nasledujúcom roku sa tento rast spomalil, ale stále pretrváva. Na analyzovanej vzorke údajov predstavuje rast 12,2%.

RokVývoj splatnej dane z príjmu
2015 2 736 556 117 €
2014 2 438 486 480 €
2013 1 871 876 653 €

Podľa novely Obchodného zákonníka 26% firmám hrozí kríza

Od 1.januára 2016 je v platnosti novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza do praxe nový pojem „spoločnosť v kríze“. Spoločnosť v kríze je spoločnosť, ktorá je v úpadku alebo ktorej úpadok hrozí. Hroziaci úpadok je pri spoločnosti v prípade ak vlastné zdroje netvoria aspoň 4% aktív. Firme hrozí úpadok vtedy, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menší ako 4 k 100 (vlastné imanie/záväzky < 0,04).
Nezistiteľný pomer je v prípadoch, ak riadky účtovnej závierky, ktoré vstupujú do výpočtu (záväzky) neboli vyplnené alebo boli nulové.

Vlasntné imanie / záväzky za rok 2015Počet
Hroziaca kríza - menej ako 4% 49 539
Viac ako 4% 130 326
Pomer nezistiteľný 6 836

Rebríček slovenských firiem zostavený podľa výšky splatnej dane za rok 2015.

Kompletný rebríček firiem zoradených podľa výšky splatnej dane nájdete na tomto odkaze »
Údaje uvedené šedou farbou predstavujú dáta za rok 2014.

Rebríček slovenských firiem zostavený podľa výšky dane z príjmu za rok 2015.

Kompletný rebríček firiem zoradených podľa výšky dane z príjmu nájdete na tomto odkaze »
Údaje uvedené šedou farbou predstavujú dáta za rok 2014.