Databáza slovenských firiem a organizácií

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

rozšírené filtre
Názov   IČO Mesto Kraj Zamestnanci Tržby Dátum vzniku
Stavo-kombinát novozámockého okresu, komunálny podnik
00000240
Nové Zámky nitriansky nezistený 1.12.1950
Remesoslužba, výrobné družstvo, Nové Zámky
00000245
Nové Zámky nitriansky nezistený 24.9.1952
Agrochemický podnik, spoločný podnik
00000248
Ludanice nitriansky nezistený 6.3.1975
Hostiteľský a hospodársky kombinát obce Svätý Peter, komunálny podnik
00000249
Svätý Peter nitriansky nezistený 16.12.1950
Hostiteľský kombinát obce Tekovské Lužany, komunálny podnik
00000250
Tekovské Lužany nitriansky nezistený 29.9.1950
Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Nitra
00000253
Nitra nitriansky nezistený 10.3.1952
Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Komárne
00000254
Komárno banskobystrický nezistený 13.5.1947
BRAŠŇA, výrobné družstvo Nové Zámky
00000256
Nové Zámky nitriansky nezistený 24.6.1954
Miestny národný výbor Maňa
00000267
Maňa nitriansky nezistený 4.5.1971
Pletatex, výborné družstvo, Nové Zámky
00000269
Nové Zámky nitriansky nezistený 30.6.1954
"Inštala", ľudové družstvo inštalatérov v Nitre
00000271
Nitra nitriansky nezistený 5.10.1953
Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Nitre
00000273
Nitra nitriansky nezistený 14.1.1954
Hostiteľsko-hospodársky kombinát, komunálny podnik obce Šurany
00000274
Šurany nitriansky nezistený 20.9.1950
Pohostinské a všeužitočné závody obce Mojmírovce
00000275
Mojmírovce nitriansky nezistený 25.8.1950
Stavebný kombinát okresu šurianskeho v Šuranoch v likvidácii
00000276
Šurany nitriansky nezistený 28.7.1950
Stavebný kombinát okresu levického, komunálny podnik Levice
00000277
Levice nitriansky nezistený 6.4.1950
Pohostinsko-dopravno-hospodársky kombinát obce Marcelová, komunálny podnik
00000278
Marcelová nitriansky nezistený 27.3.1950
Vodoráň mesta Nitry, komunálny podnik
00000279
Nitra nitriansky nezistený 14.1.1950
Hostitelský, hospodársky a výrobný kombinát, komunálny podnik, obce Pukanec
00000280
Pukanec nitriansky nezistený 3.2.1950
"Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch
00000283
Topoľčany nitriansky nezistený 28.12.1945