Databáza slovenských firiem a organizácií

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

rozšírené filtre
Názov   IČO Mesto Kraj Zamestnanci Tržby Dátum vzniku
Základná odborová organizácia Všeobecná úverová banka a.s.
31921353
Banská Bystrica banskobystrický nezistený 4.3.1993
Základná odborová organizácia Slovenská sporiteľňa a.s.
31921639
Rimavská Sobota banskobystrický nezistený 4.3.1993
Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 21 - 49 Cinobaňa - Maša
31922139
Cinobaňa banskobystrický nezistený 31.3.1990
Novohradská nadácia
31928561
Lučenec banskobystrický nezistený 6.3.1995
ZO OZ KOVO KÜSTER-AUTOMOBILOVÁ TECHNIKA spol. s r.o
31923178
Vlkanová banskobystrický nezistený 27.3.1998
Rimskokatolícka cirkev,farnosť Zvolen
31932771
Zvolen banskobystrický nezistený 4.9.1994
Lesné pozemkové spoločenstvo Opava
42002338
Opava banskobystrický nezistený 3.1.2006
ZO Združenia technických a športových činností pri ZVT
31936598
Banská Bystrica banskobystrický nezistený 14.9.1992
Nadácia Pavla Dobšinského
31913695
Rimavská Sobota banskobystrický nezistený 1.3.1995
Poľovnícke združenie POD BOKY
31921086
Vígľaš banskobystrický nezistený 27.6.1993
Rímskokatolícka cirkev policajná farnosť sv. Jozefa na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Banskej Bystrici
37999389
Banská Bystrica banskobystrický nezistený 1.5.2004
Evanjelický cirkevný zbor a.v. Sása
31904181
Sása banskobystrický nezistený 1.1.1994
Rehoľa Kamiliánov
31929656
Kremnica banskobystrický nezistený 8.5.1995
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Kaloša
42003156
Kaloša banskobystrický nezistený 24.2.2006
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Vyšné Valice
42003148
Vyšné Valice banskobystrický 5-9 24.2.2006
Evanjelický cirkevný zbor a.v. Rimavská Píla
31934030
Tisovec banskobystrický nezistený 1.1.1994
Nadácia Športom k rozvoju osobnosti mladého človeka
31904874
Banská Bystrica banskobystrický nezistený 23.1.1995
Základná odborová organizácia Slovenská sporiteľňa a.s.
31921701
Zvolen banskobystrický nezistený 4.3.1993
Základná organizácia SOZ pracovníkov zdravotníctva a soc. starost. pri Štátnom zdravotnom ústave
31922490
Žiar nad Hronom banskobystrický nezistený 1.1.1990
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
31917801
Zvolen banskobystrický nezistený 8.8.1995